Virant je na okrogli mizi DL z naslovom Ali so e-volitve prvi korak k neposredni demokraciji? poudaril, da spletno glasovanje prinaša več prednosti. Zlasti v segmentu mlajših volivcev povečuje volilno udeležbo, ima določene implikacije na volilni rezultat in olajšuje uresničevanje volilne pravice, je pojasnil.

Glavni pomislek je bil tudi v razpravah o uvedbi takšne oblike glasovanja pri nas vprašanje varnosti, zato je za nadzor potrebno določeno znanje s tega področja. Vendarle pa Virant meni, da bi lahko projekt izpeljali že letos in bi na naslednjih volitvah lahko glasovali tudi že na ta način.

Pravnik Miro Cerar je dodal, da e-volitve ne bi nadomestile dosedanjih oblik glasovanja, pač pa bi predstavljale le dodatno možnost. Kot je dejal, je takšna oblika glasovanja le še vprašanje časa, kljub temu pa dvomi, da bi jih lahko v Sloveniji uvedli že tako kmalu.

Med razlogi za dvom je izpostavil, da se zakon o volitvah spreminja le z dvotretjinsko večino. Sicer pa meni, da bi bilo morda smotrno elektronsko glasovanje najprej preizkusiti na kakšnih občinskih volitvah ali na referendumu.

Tako Cerar kot direktor Inštituta za elektronsko participacijo Simon Delakorda pa sta poudarila, da gre pri uvedbi e-volitev za politično vprašanje. Po oceni Delakorde namreč v Sloveniji za kaj takšnega še ni političnega konsenza.