Tabor.Da ljudje v Taboru ne bi ostali brez pošte, se je občina odločila, da bo kar sama prevzela pošto in v njej zaposlila dva občinska delavca. Na razpis za pogodbenega partnerja, ki ga je objavila Pošta Slovenije, se namreč ni prijavil noben zasebnik, ki bi bil pripravljen prevzeti pošto kot dopolnilno dejavnost.

Pošta Slovenije je konec lanskega leta v pogodbene pošte preoblikovala pošte v Zdolah, Križevcih in Materiji. Po besedah Megi Jarc iz službe korporativnega komuniciranja Pošte Slovenije gre za novo organizacijsko obliko, ki načeloma deluje povsem enako kot preostale pošte. Zasebnik, ki sklene z njimi pogodbo, se praviloma ali pa vsaj v večjem obsegu ne sme ukvarjati s konkurenčno dejavnostjo, strankam pa mora ponuditi vse tiste storitve, ki jih je prej opravljala pošta. To torej pomeni, da lahko ljudje pri njem opravljajo vplačila in izplačila iz osebnih računov Poštne banke Slovenije, kupujejo znamke, kuverte in dopisnice ter prevzemajo pošiljke, ki jim jih poštar ne uspe dostaviti. Pošta v Taboru letos ne bo edina, ki jo bo prevzel pogodbeni partner. Takšna usoda letos čaka še približno šestdeset manjših pošt v Sloveniji, ki se bodo preoblikovale v pogodbene ali pa premične.

Taborčani so bili zelo nejevoljni, ko so izvedeli, da bo Pošta Slovenije njihovo poslovalnico zaradi optimizacije poslovanja zaprla. Nikomur od zasebnikov se namreč ponudba finančno ni zdela tako zanimiva, da bi se ob svojem poslu ukvarjal še s poštnim. Župan Vilko Jazbinšek je bil zato prepričan, da bi lahko problem rešili sami in občanom na enem mestu ponudili več kot do zdaj. Prostore, ki jih je Pošta Slovenije pred leti odkupila ob občine, bodo skupaj z opremo vzeli v najem za 250 evrov na mesec, pošta pa jim bo mesečno plačevala 300 evrov za opravljanje poštnih storitev. Prostore bodo uredili tako, da bo v njih tudi sprejemna pisarna, ki bo med drugim služila kot turistično-informacijski center.

Tako preoblikovano pogodbeno pošto bodo najverjetneje odprli takoj po prvomajskih praznikih, ko bosta oba izbrana občinska delavca končala izobraževanje in bosta prevzela novo delo.