Slap ob Idrijci. Včeraj so na glavni cesti pri Slapu ob Idrijci, ki povezuje zgornje Posočje z osrednjo Slovenijo in je del predvidene trase četrte razvojne osi, začeli delavci Cestnega podjetja Gorica in Zidgrada obnavljati 6500 metrov dolg cestni odsek. Gre za prvo etapo obnove ceste med Bačo in Dolenjo Trebušo. Druga etapa obnove bo na 2000 metrov dolgem zahtevnejšem odseku, kjer trenutno poteka umeščanje trase v prostor, predvideva pa tudi gradnjo 500 metrov dolgega predora in dveh mostov.

Gradnja prve etape naj bi trajala do oktobra 2015, vrednost projekta pa je ocenjena na skoraj 10,4 milijona evrov. Od tega bo 8,3 milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. »Z rekonstrukcijo ceste in z ustreznejšimi tehničnimi elementi ceste se bo izboljšala prometna varnost za vse uporabnike, hkrati pa bo obnova pozitivno vplivala na razvoj podjetništva in turizma,« je povedala Irena Zore Willenpart z direkcije za ceste. Z rekonstrukcijo bodo odpravili mesta s preozkim voziščem, izboljšali preglednost v krivinah, v naseljih uredili hodnike za pešce in avtobusna postajališča, obnovili dotrajane propuste in uredili odvodnjavanje, podporno konstrukcijo in priključke lokalnih cest. Na dveh delih je cesta sedaj izpostavljena vplivom visokih voda Idrijce in je pogosto poplavljena, izpostavljena pa je tudi več hudournikom. V okviru projekta bodo prenovili ali na novo zgradili 552 metrov opornih in podpornih zidov, 600 metrov kamnitih zložb in javno razsvetljavo v dolžini 1990 metrov.

Tolminski župan Uroš Brežan je zadovoljen, da se uresničuje program urejanja povezave, v strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljene kot čezmejne cesta, ki povezuje republiko Italijo in videmsko pokrajino s centralnim delom Slovenije. Na Tolminskem so predvideni štirje veliki projekti na keltiki. Galerija pod Ključem pri Tolminu je dokončana, potekajo zadnja dela pri načrtovanju tolminske obvoznice, stekla so dela prve etape pri Slapu ob Idrijci in potekajo priprave na drugo etapo omenjenih del. Gradnja obeh etap naj bi stala okoli 21,3 milijona evrov.