Loška dolina. Javno naročilo občine Loška dolina za pripravo idejne zasnove in projektne dokumentacije za novo večnamensko športno dvorano je sprožilo oster odziv Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki svoje člane poziva k bojkotu razpisa. Občina namreč ni upoštevala njihovega poziva in poziva Inženirske zbornice Slovenije, naj prekliče javno naročilo in ga ponovno oblikuje kot natečaj. Zbiranje strokovno najustreznejše idejne zasnove je v zakonodaji namreč opredeljeno kot natečaj, ki predvideva vnaprej znano strokovno komisijo in nagrade udeležencem. Izdelava idejnih zasnov brez plačila nadomestila je za zbornici nesprejemljiva. »Takšen pojav obravnavamo kot nelojalno konkurenco, brezplačne storitve pa so tudi potencialni vir korupcije,« nam je dejal Vlado Krajcar iz zbornice za arhitekturo in prostor.

Zbornica: Podcenjevalen odnos do stroke

Krajcar pravi, da je priprava idejne zasnove časovno in finančno zahtevno delo. »Izkoriščanje trenutnega položaja na področju gradnje objektov zato, da se pridobi brezplačne rešitve in ustvari kratkoročni prihranek, prispeva k nadaljnjemu razvrednotenju strokovnega dela arhitektov in inženirjev,« je opozoril Krajcar, ki si želi, da bi bil bojkot zato nekakšna lekcija naročnikom.

Župan občine Loška dolina Janez Komidar nam je odgovoril, da v natečaju vidi le nepotrebno časovno in finančno obremenitev za majhno občino, za katero je že 50.000 evrov, kolikor bi morali plačati za nagrade udeležencem natečaja, veliko. »Ponudnik, ki bo izdelal izbrano rešitev, bo zanjo ustrezno plačan. Zbornica pa na račun našega denarja z izvedbo natečaja ne bo služila,« je odločen.

Na vprašanje, ali izogibanje natečaju nemara pomeni, da pravzaprav ni interes občine pridobiti čim več kakovostnih predlogov, ker imajo projektanta izbranega že vnaprej, pa je odvrnil, da je razpis odprt za vse.

Nekateri potencialni ponudniki so namreč opozorili, da je razpisna dokumentacija pripravljena pomanjkljivo in površno, ter izrazili pričakovanje, da bo občina zelo kratek rok za oddajo ponudb podaljšala. »V nasprotnem primeru ocenjujemo, da je razpis škodljiv oziroma samemu sebi namen in da je izvajalec za dokumentacijo v neformalnih razgovorih že izbran,« je na portalu javnih naročil zapisal eden od ponudnikov. Občina je rok podaljšala za en teden in bo ponudbe odpirala 15. marca. Župan nam je še povedal, da si je lokacijo kljub pozivu zbornice prišlo ogledat 15 arhitektov.

Poziv tudi občini Ivančna Gorica

»Nepravilnosti pri razpisih je nešteto, odreagiramo na posebej izstopajoče primere,« je še povedal Krajcar in napovedal, da se bo zbornica lotila preverjanja tudi drugih projektov, za katere bo ocenila, da gre za nelojalno konkurenco in druge oblike slabih praks. Poleg razpisa občine Loška dolina Krajcar izpostavlja javno naročilo občine Ivančna Gorica za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo podružnične šole Zagradec z manjšo telovadnico in dvema oddelkoma vrtca. Zbornica je pred kratkim zahtevala njegovo razveljavitev, saj je občina naročilo uvrstila v kategorijo naročil male vrednosti, čeprav bi se za tovrstno storitev moral izvesti javni natečaj. »Načelno stališče zbornice je, da zniževanje vrednosti projektiranja, ki ga omogočajo razmere na trgu in neustrezna zakonodaja, povzroča obsežno in dolgoročno škodo. Rezultat prihrankov na segmentu priprave projektov so pomanjkljivi projekti, neustrezne rešitve, slaba kakovost izvedbe, dodatna dela in povečani stroški vzdrževanja, da o kakovosti grajenega prostora in kulturnih aspektih ne govorimo.«