»To so bile aktivnosti, ki smo jih v času gospodarskega upada nadaljevali ter jih nadgradili z razvojem novega portfelja, z nadgradnjo obstoječega, z zaposlovanjem najboljših ljudi na trgu, pri tem nam je gospodarska kriza celo pomagala, ter z razvojem voditeljske kulture.«

Slednje je po njenem mnenju ena težjih nalog, saj je povezana s spremembo mišljenja in posledično vedenja vseh zaposlenih v podjetju. Pri vseh teh procesih ima transparentna komunikacija eno ključnih vlog. Zato so v S&T postavili sistem internega komuniciranja, ki ga stalno dopolnjujejo in prilagajajo. »Primeri takšnih aktivnosti so uvedbe rednih sestankov, ki smo jih razdelili na strateške, tržne, finančne ter na kolegije in koordinacije 1:1, uvedba dveh internih e-mesečnikov, ki sta namenjena rednemu informiranju zaposlenih o poslovnih rezultatih, novemu portfelju ter informiranju o aktivnostih v podjetju in organizacija rednih srečanj z upravo, katerih namen je obveščanje o stanju na trgu, v S&T skupini in finančnih rezultatih. To je tudi priložnost, da uprava odgovori javno na vsa vprašanja in dileme, ki jih izpostavijo zaposleni.«

Zaposlene spodbujajo v oblikovanje »brainstorming« skupin, kjer skupaj prediskutirajo ideje za nove prodajne pristope, nove rešitve, nove skupne projekte. »To se je izkazalo za izjemno učinkovito,« zatrjuje Teja breznik Alfirev. »Posebej smo ponosni na, pred kratkim nagrajeni, projekt TOP TALENTS, v katerega smo povabili najboljše zaposlene, ki so bili pobudniki in izvedbeniki za razvoj novega portfelja. Naša filozofija je, da v težkih časih stopimo skupaj, smo aktivni, razrahljamo organizacijske spone ter skupaj z zaposlenimi oblikujemo inovativne poslovne modele in nove rešitve za stranke. Tako izkazana proaktivnost, v kombinaciji s pametnimi in zavzetimi zaposlenimi, je najboljše zagotovilo za preživetje in celo rast tudi v »novi realnosti«. Ter priložnost za zaposlene, da sooblikujejo prihodnost podjetja ter predvsem, da krizo razumejo kot priložnost za lasten razvoj.«

Pri vpeljavi sprememb oblikujejo dejavnosti na treh področjih: na področjih transparentne komunikacije, participacije zaposlenih in razvoju managementa. Za najbolj kritično se je izkazala komunikacija menedžmenta z zaposlenimi. jpš