Zapuščeni psi in mačke občino Kamnik, ki jih od leta 2008 oskrbuje v zavetišču v Horjulu, na leto stanejo okoli 15.000 evrov. S tamkajšnjo oskrbo so po zagotovilih vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martine Bajde in svetnika Jožeta Korošca zadovoljni. Zaradi spremenjenih zakonskih zahtev pa bodo letos kljub temu razpisali koncesijo za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Razpisali jo bodo do sredine meseca maja, odlok so pravkar sprejeli, zagotovljen imajo tudi denar.

Skupna vsota za oskrbo se s koncesijo ne bi smela spremeniti, seveda če se ne bo povečalo število zapuščenih psov in mačk. Višja svetovalka Mira Crnkovič, ki je ocenila, da je sodelovanje z Zavetiščem Horjul korektno, je dejala, da se v Horjulu niso nikoli srečali s težavami, na katere je opozoril Matej Tonin. Opozoril je na kriminalno združbo, ki se je oblikovala na ravni države, in ni skrbela za živali, marveč za lastne žepe. Tako naj bi v nekaterih zavetiščih zapuščene živali 30 dni »skrivali«, nato pa občinam zaračunali maksimalno oskrbo in evtanazijo. Zato naj bi poslanci na to opozorili policijo, je dodal Tonin in tudi lokalni ravni priporočil previdnost in ozaveščanje ljudi, da bodo pozorni na tovrstne anomalije. Crnkovičeva je še povedala, da bodo koncesionarja izbrali z razpisom, pogoje, ki jih bo moral izpolniti, pa določa pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Merilo izbora bo ponujena cena.

Težave predvsem z mačkami

V letu 2011 so v zavetišču v Horjulu sprejeli 24 kamniških psov, lastnikom so jih vrnili deset in jim seveda zaračunali oskrbo. Lani so v zavetišču sprejeli 20 in vrnili lastnikom sedem psov. Zapuščenih mačk so v zavetišču v zadnjih dveh letih gostili med 30 in 40 na leto. Lastnikom niso vrnili nobene. »Lastništvo mačke je namreč nemogoče ugotoviti oziroma dokazati,« pojasnjuje Crnkovičeva in dodaja, da tudi novi odlok ne ureja kastracij in sterilizacij, ki bi preprečile razmnoževanje, ampak le oskrbo zapuščenih živali.

Na veteriniposkrbijo za nujne primere

Čeprav je bilo v razpravi slišati tudi predlog, da bi javno službo za oskrbo zapuščenih živali organizirali v sklopu Veterinarske postaje, ki je tudi primerno odmaknjena od središča mesta in že zdaj poskrbi za zapuščene mačke, Crnkovičeva pojasnjuje, da Veterinarska postaja ni registrirana za to dejavnost. »Zato poskrbi le za nujne primere evtanazije, ko je bolno žival nesmiselno prevažati v zavetišče.«

Sicer pa v Kamniku podpirajo predlog uvedbe davka, ki bi ga lastniki živali plačevali ob plačilu za odvoz odpadkov, saj bi se v občini tako na leto zbralo od 25.000 do 28.000 evrov namenskih sredstev in bi lahko poskrbeli tudi za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. S tem bi učinkovito zmanjšali nekontrolirano razmnoževanje in zmanjšali število zapuščenih živali.