Z notranjo revizijo so poleg morebitnega oškodovanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana preverjali tudi, ali bi lahko tovrstne storitve ljubljanski UKC izvajal sam. Prav tako so preverjali pravilnost delovanja kliničnega inštituta za medicinsko genetiko v letu 2012.

Odkrili manjše nepravilnosti

Zaključno poročilo torej kaže, da UKC ni bil oškodovan, »manjše nepravilnosti« pa so ugotovili v samih postopkih, »a nič od naštetega ni razlog za odvzem predstojniških pooblastil,« so v UKC še zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da je na podlagi poročila služba za interno revizijo izdala določena priporočila.

Vodstvo UKC Ljubljana je predstojniku inštituta za medicinsko genetiko na ginekološki kliniki Borutu Peterlinu namreč sredi januarja odvzelo pooblastila za vodenje inštituta, odredili pa so tudi notranjo revizijo. Po takratnem poročanju nekaterih medijev je namreč Peterlin zasebnemu podjetju Medgen pomagal pri poslih, povezanih s preiskavami za ugotavljanje Downovega sindroma.

Nova genska analiza

Gre za novo genetsko analizo za Downov sindrom, pri katerem nosečnici odvzamejo kri, in je manj invazivna analiza. Klinični inštitut za medicinsko genetiko določene genetske analize izvaja sam, medtem ko nekatere vzorce, pri katerih je potrebna specifična analiza, pošiljajo v tujino. V omenjenem primeru pa je brez vednosti vodstva UKC opravljanje analiz potekalo prek tretje institucije, ambulante za klinično diagnostiko Medgen.

Po informacijah, ki so takrat prišle v javnost, naj bi predstojnik inštituta nosečnice pošiljal v omenjeno zasebno ambulanto, ki analiz ne opravlja, ampak vzorce pošilja v tujino. S tem pa naj bi zasebnemu podjetju, kjer Peterlin tudi dela, za posredovanje omogočil zaslužek v višini 500 evrov na preiskavo.

Nekorektno, nelegalno in škodljivo ravnanje predstojnika?

Na podlagi medijskih objav so o financiranju podjetja Medgen kriminalisti opravili informativni pogovor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zadevo pa je v pregled vzela tudi komisija za preprečevanje korupcije. Ministrstvo za zdravje je takrat napovedalo tudi, da bodo preverili, ali podjetje Medgen izpolnjuje pogoje za koncesijo, vendar izsledki še niso znani.

Generalni direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je takrat izrazil pričakovanje, da bo notranja revizija dala jasne odgovore, ali je bilo ravnanje predstojnika nekorektno, tudi nelegalno in ali je bilo škodljivo za UKC. Slednje torej ni bilo, bodo pa več informacij v UKC Ljubljana, kot so napovedali danes, podali v izjavi za javnost v četrtek.

Sicer pa je ZZZS leta 2011 že opravil nadzor nad porabo javnih sredstev v Medgenu. Nepravilnosti niso ugotovili.