Podjetje Si.mobil v Zlati niti sodeluje od samega začetka, v letih 2009 in 2010 pa je bilo razglašeno za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji. Področja, na katerih trenutno najbolj intenzivno deluje, so trajnost poslovanja, razumevanje uporabnikov in skrb za čim večjo motiviranost zaposlenih. »Neprestano iščemo prostor za izboljšave. Zahvaljujoč dejstvu, da smo del mednarodne komunikacijske skupine Telekom Austria, se lahko osredotočamo izključno na trg. V prihodnosti si želimo predvsem poštene tekme na ravni države pod enakovrednimi pogoji, naš fokus pa bo na sooblikovanju trendov v telekomunikacijah. Uporabnikom želimo ponuditi odlično uporabniško izkušnjo,« je o načrtih za prihodnost povedal Boštjan Škufca Zaveršek, član uprave Si.mobila.

»Vrednote, ki družijo Si.mobilove zaposlene, so integriteta, poštenost, pravičnost in preglednost,« je še dejal Škufca Zaveršnik in dodal, da jim je pomembno tudi, na kakšen način dosegajo cilje. »Usmerjeni smo k uporabniku, a hkrati skrbimo za dobro počutje sodelavcev, saj so ti naša največja dodana vrednost. Skupaj uresničujemo Si.mobilove glavne vrednote – skrb, odgovornost, strast, pri delu pa veliko pozornosti namenjamo ohranjanju pristnih, toplih odnosov,« je povedal član uprave podjetja, katerega glavna prednost so sodelavci, povezani v ekipo.

Na vprašanje, kaj je njihova specifika, je sogovornik odgovoril, da so profesionalni, zagnani, a razmišljajo izven ustaljenih okvirov. »Iščemo inovativne rešitve in ni nas strah začeti nečesa povsem novega – verjamemo, da je to lastnost zmagovalcev,« je povedal član uprave Si.mobila, v katerem so lani za 3,6 odstotka povečali število uporabnikov in zavzeli 30-odstotni delež na trgu mobilne telefonije. Na te rezultate so zelo ponosni, njihov cilj pa tudi v prihodnje ostaja nadaljnja rast, tudi na podlagi novih produktov in storitev.

»Rastemo pa tudi s kadrovskega vidika. Zaradi novih usmeritev in potreb po novem znanju smo v zadnjih dveh letih zaposlili že 59 dodatnih sodelavcev. Skupaj nas je sedaj 558, v tem letu nameravamo zaposliti še približno dvajset novih,« je Škufca pojasnil še kadrovske načrte podjetja, v katerem je povprečna starost zaposlenih 35 let. V Si.mobilu zaposlujejo mlade, saj cenijo sveže in inovativne ideje, poleg tega pa pomoč pri prvi zaposlitvi razumejo kot del svoje družbene odgovornosti. Tako so tudi lanska sredstva Žura z razlogomnamenili projektu Služba me ne išče Zavoda Nefiks, s pomočjo katerega so do zaposlitve prišli že trije mladi. slo