Roche farmacevtska družba v Zlati niti sodeluje tretjič in že tretjič se uvršča tudi med finaliste tega izbora v kategoriji srednje velikih podjetij. Kljub izzivom, ki jih prinašajo aktualne gospodarske razmere, jim v podjetju uspeva dosegati zastavljene cilje. »Iskanje rezerv in prihrankov prinaša dodatne obremenitve za naše zaposlene, kar pa je tudi priložnost za posameznikov razvoj. Tako so naši zaposleni skupaj z našimi produkti naš adut za izzive prihodnosti,« jasno povedo v vodstvu podjetja.

Ključ za svoj uspeh vidijo predvsem v zaupanju med zaposlenimi in vodstvom, med sodelavci in tudi med poslovnimi partnerji. »Pri nas zaupanje gradimo in ohranjamo z vrednotami, kot so strokovnost, integriteta posameznika, predanost skupnim ciljem in pogum, da si postavimo visoke cilje in jih s sodelovanjem vseh tudi dosežemo,« pojasnjujejo v družbi, ki med svojimi specifikami izpostavlja izjemne posameznike. V svoje vrste se namreč trudijo pritegniti najboljše ljudi, ki so strokovno podkovani, hkrati pa v sebi nosijo prave človeške vrednote. »Po drugi strani pa je ključno, da smo zelo različne posameznike uspeli povezati v homogen tim, v katerem se med seboj dopolnjujemo in tako ostajamo v družbi najuspešnejših podjetij,« se pohvalijo v vodstvu podjetja.

Tako kot številni finalisti Zlate niti tudi v družbi Roche menijo, da so za uspeh podjetja ključni ljudje. »Na tem gradimo svoj uspeh in temu posvečamo kar nekaj aktivnosti. Prej smo omenili zaupanje in to lahko dosežemo le tako, da imamo jasno opredeljene cilje in medsebojna pričakovanja, da si jasno povemo, kje vidimo nastajajoče težave in tudi, kako lahko to izboljšamo. Gre za dvosmerno komunikacijo, kjer na primer s kratkimi jutranjimi dvomesečnimi sestanki ustvarjamo organizacijo, ki je poslovno uspešna in ponuja tudi prijetno delovno okolje,« so pojasnili v podjetju, kjer so med drugim uvedli urice za znanje, na katerih zaposleni delijo znanja s sodelavci, ki jih vsebine zanimajo, organizirali tečaj varne vožnje, jezikovna izobraževanja itn.

Lani so v tej družbi kljub manjšim prihodkom od prodaje zaposlili dve novi sodelavki, en sodelavec pa je dobil priložnost za nove izzive v okviru družbe Roche v tujini. Letos na področju poslovanja načrtujejo promet na ravni preteklega leta, novih zaposlitev za zdaj ne, se pa bodo še naprej posvečali zagotavljanju optimalnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih, pravijo v vodstvu podjetja, kjer so v preteklih letih večinoma zaposlovali mlade diplomante. Ti so prišli s fakultet in kar lepo število, če ne kar večina, jih je pri njih tudi ostala in prevzela odgovornejše naloge. »Lahko rečemo, da so naše izkušnje z zaposlovanjem mladih dobre,« pravijo in dodajajo, da pri mladih, pa tudi starejših kadrih najbolj cenijo odgovornost, odnos do soljudi, samoiniciativnost in kreativnost.