Podpisniki Filmske iniciative so zato napovedali, da bodo uporabili »vsa pravna sredstva, s katerimi bi bilo mogoče zavarovati javni interes in razveljaviti odločbo, ki jo je minister sprejel na podlagi ocene članic razpisne komisije Irene Ostrouška, Mihaele Praprotnik, Tjaše Cvetković in Barbare Koželj Podlogar«. Z Žigo Turkom, »ki je ob prevzemu ministrske funkcije prisegel, da bo deloval za blaginjo Slovenije, a z dejanji dokazuje, da deluje v korist svoje stranke in z njo povezanih centrov moči«, pa prekinjajo komunikacijo, so dodali. In še več: zaradi nestrokovnega in nedobronamernega vodenja kulturne politike na filmskem področju mu izrekajo državljansko nezaupnico in ga ne priznavajo več za ministra, pristojnega za kulturo. Nezaupnico pa so izrekli tudi tistim političnim strankam vladne koalicije, »ki so s svojimi odločitvami v zadnjem letu povzročile slovenski kinematografiji in kulturi v celoti škodo, ki je ne bo mogoče zlahka popraviti«.

Le malo po tistem, ko so filmarji oznanili, da prekinjajo komunikacijo z ministrom Turkom, je ta komunikacijo nadaljeval po svoje: po Twitterju je sporočil, da je zadržal finančni načrt Slovenskega filmskega centra, ki bi ga morala potrditi vlada. Kar ni tako nedolžna reč: dokler vlada ne potrdi tega finančnega načrta, namreč Slovenski filmski center ne more izpolnjevati svojih že nastalih obveznosti do producentov. zv