Kočevje. Ravnatelji treh kočevskih osnovnih šol, ki so ostali brez denarja za investicijsko vzdrževanje, od občine pričakujejo, da bo v kratkem našla rešitev. Kočevski občinski svet je namreč vseh 21.000 evrov, namenjenih nujnim popravilom v vseh štirih šolah, prerazporedil in dodelil za zamenjavo ventilov na radiatorjih osnovne šole Stara Cerkev, kjer kot ravnateljica dela žena nekdanjega župana Janka Vebra.

Sonja Veber: Gre za neenakopravno obravnavo šol!

Ravnateljica Sonja Veber je v odzivu na odprto pismo treh ravnateljev, v katerem so prerazporeditev 31.000 evrov (občinski svet je isti šoli tudi povišal sredstva za materialne stroške za 10.000 evrov) označili kot favoriziranje te šole, izpostavila zneske za energetsko obnovo preostalih treh šol. Osnovne šole Ob Rinži, Zbora odposlancev in Ljuba Šercerja bodo za energetsko sanacijo stavb prejele skoraj milijon evrov, šola v Stari Cerkvi pa niti evra. »Upravičeno lahko govorimo o neenakopravni obravnavi šol, ampak ne s strani občinskega sveta,« je zapisala Vebrova, ki trdi, da je ni nihče iz občinske uprave obvestil o tem projektu. O dodatnih 10.000 evrih za materialne stroške pa izpostavlja, da jim bo denar – ustanoviteljica naj bi načrtovala prenizka sredstva – prišel še kako prav.

Nimajo denarja za nujna popravila

Ravnatelji Peter Pirc, Darja Delač Felda in Jožica Pečnik pa opozarjajo, da se srž problema skriva v tem, da so ostali brez denarja za nujne primere. Stavbe, med njimi je tudi več kot sto let stara Bračičeva šola, so namreč dotrajane, med drugim imajo slabe črpalke za ogrevanje in zastarelo peč. Pečnikova, Pirc in Delač-Feldova še trdijo, da je občinska uprava zatem, ko je Vebrova opozorila na težave z ogrevanjem, povišala postavko na 21.000 evrov. Od tega naj bi šlo 16.000 evrov za izboljšave ogrevanja na OŠ Stara Cerkev, 5000 pa za nepričakovane okvare na preostalih šolah.

»Sodeč po odgovoru Sonje Veber gre za nepoznavanje dela na evropskih projektih. Če so sredstva strogo namenska, jih moramo porabiti za ta namen,« komentira odgovor Sonje Veber ravnateljica Darja Delač Felda. Večino denarja za energetsko sanacijo stavb bodo šole dobile iz kohezijskih sredstev, občina bo krila le neupravičene stroške. Da tudi relativno nove stavbe lahko skrivajo napake, pa pričajo najnovejše ugotovitve. »Za sanacijo vodovoda, za katerega je zdravstveni inšpektor pred kratkim ugotovil, da je idealen za razvoj legionele, bi na naši šoli potrebovali okoli 8000 evrov. Kje jih bomo vzeli?« se sprašuje Delač-Feldova. Poleg tega bo novopečena ravnateljica osnovne šole Ob Rinži morala najti sredstva tudi za sanacijo podružnične šole v Kočevski Reki. Meritve inšpektorjev so namreč pokazale 4-kratno prekoračitev dovoljene vrednosti radona.

Podatki občinske uprave sicer kažejo, da so se sredstva za materialne stroške najbolj povečala OŠ Stara Cerkev (za 18 odstotkov), malo manj OŠ Ljuba Šercerja in Ob Rinži (za 11 odstotkov), za 2,6 odstotka pa znižala OŠ Zbora odposlancev.