Prvi dan kongresa bodo govorili o pričakovanjih menedžmenta do kadrovske funkcije in preobrazbi kadrovske funkcije, drugi dan pa o aktualni delovno pravni zakonodaji, udeleženci pa bodo spoznali tudi primere iz tujine, ki predstavljajo primere dobre prakse na področju ustvarjanja dodane vrednosti.

Na izbor za kadrovskega menedžerja leta lahko kandidate prijavijo predsedniki in člani uprav organizacije, zveze in društva, klubi kadrovskih delavcev in kadrovski menedžerji sami. Merila, ki bodo vodila komisijo pri izboru, so organizacijska klima in uspešnost podjetja, v katerem je zaposlen-a, strokovni dosežki posameznika (trije dosežki kadrovske funkcije v podjetju), dodana vrednost na zaposlenega v zadnjih treh letih, delež sredstev, ki ga podjetje namenja izobraževanju, spremljanje zadovoljstva zaposlenih, vpeljava in organiziranost internega komuniciranja v podjetju, delovanje v skladu s kodeksom kadrovske etike, mednarodno sodelovanje, certifikati in nagrade, drugi pomembni projekti...

Priznanje kadrovski menedžer Planet GV podeljuje od leta 2006, ko je prvi nagrajenec postal dr. Bor Rozman iz Merkurja, leta 2007 je priznanje prejel Drago Bahun, član Gorenjeve uprave, leta 2008 dr. Boris Dular iz Krke, leto dni pozneje mag. Vera Aljančič Falež iz Mercatorja, sledila ji je ženska trojka: mag. Marjetka Svetec Šooš iz Arconta IP, mag. Mojca Novak iz Adria Mobila in Teja Breznik Alfirev iz S&T Slovenija. jpš