»Glavni gonilci sprememb so znanje, odnosi in hitrost,« poudarja Sandi Češko, direktor Studio Moderna. »Kar nas razlikuje od podjetij z ležišči iz Japonske, Amerike, Anglije, Slovenije in Italije in zakaj smo uspešni, ni naš proizvod, ampak naša storitev. Vse, kar poleg proizvoda še spada zraven. To je razlika. Danes je to storitev, jutri bodo vrednote. Vrednote bodo postale glavni dejavnik, zakaj boš delal posel z nekom in ne z nekom drugim.« Tako pravi slovenski menedžer multinacionalke z več kot 6000 zaposlenimi, ki ustvarijo dobrih 400 milijonov evrov na leto.

Podjetja uporabljajo različna orodja za vodenje zaposlenih in prav posebne, drzne, inovativne prakse jim zagotavljajo konkurenčno prednost. Take prakse išče Dnevnik tudi z natečajem za posebno priznanje v kategoriji Zlate prakse, ki bo podeljeno na sklepni prireditvi izbora Zlata nit. V izbor Zlata praksa, ki je nastal na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi, se lahko poleg podjetij, ki že sodelujejo v izboru najboljših zaposlovalcev prijavijo tudi druga podjetja.

K prijavi so vabljena vsa podjetja, ki želijo izpostaviti določeno dobro prakso, ki bodisi spodbuja nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom, dviguje zavzetost zaposlenih, razvija notranje podjetništvo, pomeni aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali skrbi za uspešen in učinkovit interni marketing. Podjetja se lahko s kratkim opisom prakse, ki jih odlikuje, v izbor Zlate prakse prijavijo do 28. februarja.

Richard St. John je v svoji svetovni uspešnici Neumni, grdi, nesrečni in bogati (»Stupid, ugly, unlucky and rich«) predstavil ugotovitve analize več kot 500 najbolj uspešnih Zemljanov, ki je pokazala, da izjemna inteligenca, lepota in sreča le redko prispevajo k poslovnemu uspehu. Kar samo potrjuje Češkovo razmišljanje, da so pomembni odnosi, znanje in hitro odzivanje na zahteve trga. Najbolj uspešne Zemljane druži osem skupnih značilnosti, in sicer strast do dela, trdo in pametno delo, lasersko natančna osredotočenost, nenehno stopanje iz območja udobja, generiranje briljantnih idej, nenehno izpopolnjevanje, ustvarjanje dodane vrednosti in vztrajnost.

V čem pa izstopa vaše podjetje? Predstavite svoje dobre prakse strokovni javnosti, drugim podjetjem in bralcem Dnevnika ter prispevajte k raznolikosti in učinkovitosti orodij za vodenje zaposlenih, ki so najbolj pomemben kapital vsake organizacije. Dosedanji prejemniki posebnih priznanje Zlate niti so: Elektronček (priznanje za gazelo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci), Trimo (priznanje za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci v Zlati niti 2007), Simobil (priznanje za najbolj inovativen in družbeno odgovoren odnos do zaposlenih in širšega okolja v Zlati niti 2008), XLAB (priznanje za oblikovanje inovativne organizacijske kulture v Zlati niti 2010) in Krka (priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca v Zlati niti 2011). jpš