Luka Koper se med finaliste Zlate niti uvršča prvič. Ker je pristanišče le eden od členov v logistični verigi, je poslovna uspešnost pogosto močno odvisna od drugih dejavnikov, pravijo v vodstvu podjetja in ob tem priznavajo, da jih nove priložnosti zaenkrat žal prehitevajo, saj bi za nadaljevanje uspešne zgodbe o slovenskem oknu v svet nujno potrebovali drugi železniški tir, nov tovorni vhod s terminalom za tovorna vozila, podaljšanje obale in še marsikaj.

Vrednote, ki jim sledijo in so jih zato zapisali tudi v Etični kodeks družbe, so znanje, podjetnost, partnerstvo, odgovornost, spoštovanje in solidarnost, sicer pa je njihova največja specifika fleksibilnost. »Luka Koper v nasprotju z večino tovornih pristanišč nima pristaniške uprave. To pomeni, da podjetje vodi pristanišče ter upravlja z vsemi terminali in hkrati z ekonomsko cono, kar nam omogoča hitro operativno odločanje in homogeno delovanje,« pojasnjujejo v družbi.

Konkurenčni so tudi zaradi kompetentnih zaposlenih, ustrezne infrastrukture in dobre trajnostne politike sobivanja z naravnim in družbenim okoljem. »Temu posvečamo veliko pozornosti in na ta področja vlagamo znatna sredstva, znanje in čas, saj si želimo le visoko motivirane in usposobljene delavce, napredno in učinkovito tehnologijo, dovolj prostora za razvoj naše dejavnosti ter dober odnos z ljudmi, ki s pristaniščem bivajo že 56 let,« poudarjajo v Luki Koper, ki je letos pred vrsto izzov. Najbolj zahteven projekt bo poglabljanje plovnih kanalov prvega bazena, kar jim bo omogočilo sprejem večjih kontejnerskih ladij, ki bodo vozile še več tovora za Slovenijo in zaledne države.

Na kadrovskem področju letos načrtujejo povprečno 16 ur izobraževanja na zaposlenega in optimizacijo delovnih procesov. »Kot doslej bomo poudarek namenili razvoju kadrov in pod enakimi pogoji omogočili napredovanje na prosta delovna mesta najprej lastnemu kadru,« pravijo v podjetju, ki podpira in izobražuje tudi otroke in mladino. Luka Koper je namreč soustanovitelj Univerze na Primorskem, s katero ima že več let sklenjeno pogodbo o štipendiranju izbranih študentov. »Nekje je treba začeti in v Luki Koper imamo zato vzpostavljen sistem napredovanja, ki za zaposlene na njihovi karierni poti predvideva postopno usposabljanje, izobraževanje in posledično tudi napredovanje,« so o zaposlovanju mladih kadrov povedali v vodstvu družbe Luka Koper.