Doslej je bila uspešno končana tudi regulacija potoka Kučnica na slovensko-avstrijski meji, ob slovensko-madžarski meji pa poteka regulacija potoka Ledava. Briški potok Čubnica, ki se v Italiji imenuje Barbucina, je dolg le 800 metrov, teče pa na območju med nekdanjima mejnima prehodoma Hum in Valerišče. Potok so uredili zato, da bodo lahko prebivalci, ki živijo na tem območju, lažje kmetovali in dostopali do svojih parcel, ki ležijo na obeh straneh potoka.

Tomaž Petek, vodja slovenske delegacije v meddržavni komisiji za mejo, je dejal, da so tovrstni postopki zelo redki in jih izpeljejo takrat, ko pride do bistvenih sprememb stanja v naravi. Prvo pravilo pri tovrstnih dejanjih je, da se površina obeh sosednjih držav v ničemer ne spremeni. Spremeni se namreč le potek meje.

Naj dodamo, da so regulacijo potoka Čubnica izpeljali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na pobudo tedanje jugoslovansko-italijanske komisije za državno mejo. Prvi predlog za spremembo državne meje je bil izdelan leta 1993, postopek pa še vedno poteka. Zadnjo besedo o spremembi bosta imela parlamenta obeh držav.