Ilirska Bistrica. »Sramotno. Župan Ilirske Bistrice varčuje na plečih gasilcev in varnosti prebivalcev občine,« sta včeraj ogorčeno sporočila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Opozorila sta, da pet zaposlenih v poklicni gasilski enoti (štirje poklicni gasilci in poslovna sekretarka) Gasilske zveze (GZ) Ilirska Bistrica še ni prejelo plač za januar, ki bi po pogodbah morale biti izplačane najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Nesprejemljiv predlog nove pogodbe

»Razlog je v tem, da župan v imenu občine Ilirska Bistrica  samovoljno zadržuje  finančna sredstva, namenjena delovanju poklicne gasilske enote. S tem krši veljavno pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Ilirska Bistrica, ki jo je sklenil s prostovoljnimi gasilskimi društvi in GZ Ilirska Bistrica,« je povedal David Švarc, sekretar SPGS. Trenutno namreč še vedno velja pogodba za leto 2012, saj nova še ni bila sklenjena. Župan je namreč gasilcem predlagal v podpis zanje nesprejemljivo novo pogodbo o začasnem financiranju, ki med drugim predvideva, da bi bila poslovna sekretarka zaposlena le za polovični in ne več polni delovni čas, in to kljub temu da je gasilcem uspelo župana šele v začetku lanskega leta prepričati o upravičenosti polne zaposlitve na tem delovnem mestu. To je župan lani tudi odobril, zdaj pa si je premislil, čeprav gre le za 5800 evrov, pri čemer celoten predvideni znesek za financiranje občinske gasilske javne službe znaša 167.000 evrov. Po neuradnih informacijah naj bi bila v ozadju poskus vnašanja razdora v gasilske vrste in politično nagajanje, ker je lani v županovo opozicijo prestopila celo občinska svetnica Barbara Kogovšek, sicer tako kot župan članica SD, ki je obenem tudi predsednica nadzornega odbora GZ Ilirska Bistrica.

Sindikat zagrozil s tožbo

Švarc nam je povedal, da so zaradi neizplačila plač na GZ Ilirska Bistrica, ki je formalno delodajalec, čeprav v primežu župana, naslovili zahtevo za odpravo kršitev in izplačilo plač v roku osmih dni, sicer bodo prisiljeni vložiti tožbo.

Tadej Slavec, predsednik GZ Ilirska Bistrica, ki je, potem ko se župan z njimi ni želel pogovarjati, o položaju obvestila tudi GZ Slovenije, Upravo RS za zaščito in reševanje ter pristojno inšpekcijo, pa nam je včeraj dejal, da »se že kažejo indici, da bo zadeva rešena. Podrobnejše informacije pričakujemo v začetku prihodnjega tedna«. Za komentar smo včeraj prosili tudi župana, a se ni odzval.