List v izboru Zlata nit sodeluje že od njegovega začetka, torej od leta 2007, med finaliste pa se neprekinjeno uvršča vse od leta 2009. Trenutna gospodarska situacija mu pomeni izziv, kako strankam ponuditi več za isto ceno in z nižjimi stroški. »Na nove izzive se pripravljamo s posodobitvijo poslovanja, stalnim izobraževanjem, uporabo novih tehnologij in novih komunikacijskih platform, kot so pametni telefoni in tablični računalniki,« je o pripravljenosti na prihodnost povedala direktorica podjetja Mirjam Kerpan-Izak.

Osnovne vrednote zaposlenih v podjetju so poštenost, odgovornost in odkrita komunikacija, njihova speficika pa je, da na področju zdravstvene informatike po številu zaposlenih sodijo med manjša podjetja , zato so lahko bolj fleksibilni od konkurence. »Naš pristop je agilen, odzivnost na spremembe pa hitra,« pravi Kerpan-Izakova, kot dodatno konkurenčno prednost pa izpostavlja tudi vsebinsko poznavanje področja, na katerem delujejo, saj so na področju zdravstvene informatike prisotni že več kot 25 let.

Za poslovni uspeh podjetja List je ključno, da so izdelki in storitve kakovostni, da so stranke ustrezno usposobljene in da znajo uporabljati njihove programske rešitve. Da iz naložb dobijo čim več, pa je nujno, da znižujejo stroške predvsem s krajšanjem časa izdelave in povečanjem kakovosti programskih rešitev. To jim očitno dobro uspeva, saj so leto 2012 končali uspešno, zaradi česar bodo ustrezno nagradili zaposlene, del dobička pa usmerili v razvoj novih programskih rešitev. Tako tudi letos pričakujejo pozitiven poslovni rezultat, pri čemer si želijo povečanja obsega poslovanja in hkratnega zaposlovanja. »V letu 2012 smo okrepili razvojno ekipo, letos pa načrtujemo enega ali dva nova zaposlena na področju komunikacije s strankami,« je o načrtih za širjenje ekipe povedala Kerpan-Izakova.

V podjetju sicer v zadnjih petih letih zaposlujejo skoraj izključno začetnike, diplomante različnih fakultet. »Naše izkušnje z mladimi so zelo dobre. Vsi so se izvrstno vključili v podjetje in nam prinesli nove, sveže ideje, mi pa smo jih uvedli v svet poslovanja,« pravi direktorica, ki sicer mladim svetuje, naj širijo znanja in splošno razgledanost. »Že pri izbiri študija naj upoštevajo možnosti, ki jim jih prinaša diploma izbrane fakultete. Ko pišejo prošnjo ali pridejo na zaposlitveni razgovor pa velja upoštevati tudi pravilo, da nihče nima priložnosti ponovno narediti prvega vtisa,« je še dodala Mirjam Kerpan-Izak, direktorica podjetja List.