Idrija. Nad odločitvijo vlade, ki je sprejela klasifikacijo in na seznam naložb, ki jih bodo lahko prodali, uvrstila tudi rudnik živega srebra iz Idrije, so v rudarskem mestu presenečeni. Neprijetna novica jih je doletela v času pričakovanja blagoslova o začetku delovanja državnega centra za upravljanje z Unescovo dediščino, na katerega čakajo polni dve leti.

Ogorčenje v Idriji je nad nerazumljivo odločitvijo vlade toliko večje, saj je rudnik v likvidaciji lastnik večine najpomembnejših kulturnozgodovinskih, tehniških in naravoslovnih spomenikov z Unescovega seznama. Med njimi so tako topilnica z vsemi napravami, Antonijev rov, jašek Frančiške, geološka zbirka, arhiv in ne nazadnje tudi celotno idrijsko rudišče, nad katerim je mesto Idrija.

V proračunu denar za vzdrževanje

Samo Bevk, poslanec v državnem zboru in dober poznavalec razmer v idrijskem rudniku, pravi: »Namera vlade, da proda rudnik živega srebra Idrija je škandal prve vrste, po drugi strani pa pomeni tudi odraz nesodelovanja različnih vladnih resorjev. Vlada je namreč že julija 2011 ustanovila javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in med drugim sklenila, da bo po končani redni likvidaciji rudnika zavod prevzel dejavnosti, določene s programom vzdrževanja v njem«. Bevk še poudarja, da je v državnih proračunih za letos in prihodnje leto zagotovljenih za program vzdrževanja nezalitega dela rudniške jame, monitoringa in vzdrževanja Antonijevega rova po 680.000 evrov, obenem pa je vlada podprla tudi mednarodne projekte in programe, povezane z nekdanjim rudnikom v Idriji. Med drugim vzpostavitev svetovnega raziskovalnega centra za živo srebro v okviru programa Združenih narodov za okolje.

Ogrožen vpis Idrije in Almadena

Z morebitno prodajo idrijskega rudnika bi lahko bila ogrožena tudi varnost same Idrije. Po besedah likvidacijskega upravitelja rudnika Marka Cigaleta je vzdrževanje nezalitega dela jame bistvenega pomena za Idrijo pred morebitnim ugrezanjem. Za ta dela porabijo okoli milijon evrov na leto. Poleg varnosti Idrije pa je ogrožen tudi obstanek idrijske dediščine na svetovnem seznamu in s tem povezana blamaža Slovenije. Nespoštovanje mednarodnih zavez lahko ogrozi celo vpis Idrije in s tem tudi španskega Almadena na Unescov seznam svetovne dediščine. »Vse je namreč odvisno od periodičnega poročanja centru za svetovno dediščino o stanju ohranjenosti vpisanih spomenikov in območij svetovne dediščine, vključno z organizacijsko strukturo in zagotovljenim financiranjem,« dodaja Bevk in poziva vlado, da umakne idrijski rudnik v likvidaciji iz seznama SDH in takoj vzpostavi delovanje Centra za upravljanje z dediščino živega srebra v Idriji.