"Rast brezposelnosti se januarja ni umirila, saj začetek leta običajno zaznamuje številčnejše prijavljanje novih brezposelnih oseb, ki je bilo v letošnjem januarju zaradi vse slabših gospodarskih razmer še bolj izrazito," ugotavljajo na zavodu.

Januarja se je na novo prijavilo 15.786 brezposelnih, kar je 19,9 odstotka več kot decembra in 36,8 odstotka več kot januarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas (9946 oz. 42,6 odstotka več kot januarja lani), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (2734 oz. 19,4 odstotka več kot januarja lani) ter iskalci prve zaposlitve (1537 oz. 83,2 odstotka več kot januarja lani).

Od 9589 brezposelnih, kolikor jih je zavod januarja odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 6192, kar je 80,6 odstotka več kot decembra in 23,9 odstotka več kot januarja lani.

Brezposelnost se je januarja glede na december povečala v vseh območnih službah zavoda, bolj kot na ravni države na območjih Velenja (+10,4 odstotka), Murske Sobote (+7,5 odstotka), Ptuja (+7,4 odstotka) in Maribor (+6,2 odstotka).

Brezposelnost je bila večja kot pred letom v devetih območnih službah, najbolj v Ljubljani (+15,2 odstotka), Novi Gorici (+11,7 odstotka) in Novem mestu (+11,2 odstotka), manj brezposelnih pa je bilo na območju Murske Sobote (-4,1 odstotka), Maribora (-1,4 odstotka) in Ptuja (-1,1 odstotka).

V strukturi brezposelnosti so se glede na december povečali deleži brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, od 30 do 39 let, od 40 do 49 let ter delež brezposelnih moških.

V primerjavi z januarjem lani so večje strukturne spremembe ob skromnejšem zaposlovanju v letu 2012 nastale predvsem zaradi povečanega prijavljanja brezposelnih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, ter iskalcev prve zaposlitve.

Večji kot pred letom dni so bili deleži brezposelnih v starostnih razredih od 30 do 39 let in od 40 do 49 let ter iskalcev prve zaposlitve. Znižali so se deleži brezposelnih žensk, brezposelnih, starih 50 let ali več, trajno presežnih delavcev oz. brezposelnih zaradi stečajev ter dolgotrajno brezposelnih oseb. Znižal se je delež brezposelnih z najnižjo izobrazbo, delež brezposelnih s terciarno izobrazbo pa se je povečal.

Povpraševanje delodajalcev po delavcih je januarja v primerjavi z decembrom nekoliko oživelo, a bilo pod ravnjo lanskega januarja. Prijavljenih je bilo 13.459 prostih delovnih mest, kar je 39,8 odstotka več kot decembra in 14 odstotkov manj kot januarja.

Manj prostih delovnih mest kot pred letom dni je bilo v vseh pomembnejših dejavnostih, med drugim v predelovalnih dejavnostih (-21,7 odstotka), gradbeništvu (-1,4 odstotka), trgovini (-4,9 odstotka) in gostinstvu (-26,3 odstotka).

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih januarja zaposlilo 9531 oseb, kar je 41 odstotkov več kot decembra in 19 odstotkov manj kot januarja lani.