Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju je objavilo razpis za opravljanje študijske prakse od marca do sredine maja 2013. Izbrani kandidat bo imel možnost praktičnega vpogleda v delo Stalnega predstavništva ter bo v neposredno pomoč diplomatom pri njihovem rednem delu na različnih oddelkih predstavništva. Na razpis se lahko prijavijo študenti višjega letnika, pri čemer bodo imeli prednost kandidati, katerih študijski program je vezan na vsebino dela Stalnega predstavništva. Izbrani kandidat bo prejel mesečno nagrado v višini 200 evrov oziroma sorazmerni delež po dnevih. CV, priporočilo profesorja in kratko motivacijsko pismo z opredelitvijo, katero področje jih zanima in kaj pričakujejo od prakse, lahko študenti do 7. februarja pošljejo na naslov barbara.javornik@gov.si.

Plan EU Office razpisuje dve prosti mesti za šestmesečno praktikantsko delo v svoji bruseljski pisarni (Advocacy and Communication Trainee in Funding and Communication Trainee). Pričetek dela je predviden aprila, praksa je neplačana, izbrani kandidat pa bo prejel približno 200 evrov mesečnega nadomestila. Pogoja za prijavo sta univerzitetna izobrazba (politologija, komunikologija ipd.) in odlično znanje angleškega jezika. Rok za prijavo je 8. februar, več informacij pa se lahko dobi na spletnem mestu .

Kdor se zanima za okoljska vprašanja in zna dobro francosko in angleško, se lahko prijavi na polletno prakso Združenja mest in regij za raciklažo in trajnostno upravljanje virov ACR+. Neplačana praksa bo potekala v njihovi bruseljski pisarni, izbrani kandidat pa bo prejel majhno nadomestilo za kritje stroškov. Delo se prične sredi februarja in zajema raziskovalno delo na področju preprečevanja odpadkov in recikliranja, pisanje novic, člankov in urejanje spletne strani. Rok za prijavo je 5. februar, več informacij pa se dobi na spletnem mestu .

Tisti, ki jih bolj zanima marketinško in prodajno delo, lahko priložnost poiščejo v podjetju Obelis s.a., kjer iščejo zainteresiranega kandidata za opravljanje prakse na oddelku za marketing in prodajo. Zadolžitve praktikanta bodo prodajne in marketinške dejavnosti. Pogoja za prijavo sta univerzitetna izobrazba in odlično znanje angleškega jezika, zaželeno pa je tudi znanje še katerega drugega evropskega jezika. Praksa poteka v Bruslju, traja eno leto in je plačana. Rok za prijavo je 11. februar. Več informacij je na spletnem mestu .

Vsi, ki jih zanimajo odnosi z javnostmi in že imajo nekaj izkušenj s tega področja, se lahko prijavijo tudi na polletno plačano prakso v Evropski platformi za multiplo sklerozo v Bruslju. Pogoji za prijavo so univerzitetna izobrazba, odlično znanje angleškega jezika in zanimanje za multiplo sklerozo. Rok za prijavo je 15. februar. Več informacij se dobi na .