Kot so po skupščini sporočili iz OZS, se minister Vizjak zaveda tega, obrtnikom pa je pojasnil, da so za zagon gospodarstva potrebne nove investicije.

Vizjak je sicer skupščini zbornice predstavil ključne prednosti reforme trga dela. Po njegovih pojasnilih je namen novega predloga zakona o delovnih razmerjih vzpostaviti primerno razmerje med prožnostjo in varnostjo na trgu dela, ki bo usmerjeno k zmanjšanju segmentacije na trgu dela in hkrati povečanju konkurenčnosti države.

Nova delovna zakonodaja bo po ministrovi oceni omogočila hitrejše odpuščanje in hitrejše zaposlovanje. "Odrešitev bo odslej v pogodbi za nedoločen čas," je še poudaril Vizjak.

V OZS so prepričani, da predlagane spremembe za reformo trga dela ne rešujejo razmer na trgu dela, ki izhajajo iz neupravičenih bonitet določenih skupin, pridobljenih v polpretekli zgodovini. Poleg tega so v državi po mnenju OZS strukturna nesorazmerja, kar pomeni, da je potrebnih 10 odstotkov več ljudi pri ustvarjanju dodane vrednosti in 10 odstotkov manj pri porabi.

OZS predlaga nekatere posebnosti za male delodajalce, kot so med drugim preproste delovne pogodbe in hitri postopki brez pravnih dilem, enotni 30-dnevni odpovedni roki, ukinitev dodatka na delovno dobo, ukinitev odpravnine ob upokojitvi, zniževanje prispevkov za starejše, nižji prispevki za tiste, ki vstopajo na trg dela, plačana malica naj ne bi bila v delovnem času, prevoz na delo pa naj bi se urejal z olajšavo pri dohodnini.

Hkrati zbornica predlaga, da bi bila odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca možna z navedbo razloga, odpravnina pa bi bila praviloma iz osebnega računa - v osebne račune bi vplačevali delodajalec, delavec in država, medtem ko bi se koristili v primeru odpovedi delovnega razmerja, dokončno pa izplačali ob odhodu v pokoj.

OZS je prepričana, da bi s temi ukrepi dosegli enako konkurenčnost za vse na trgu dela. Delodajalci bi zaposlovali kader, s katerim bi bili na trgu uspešnejši, ne bi se bali na novo zaposlovati, najboljši kadri bi se začeli vračati iz tujine, hkrati pa bi delodajalci v primeru pomanjkanja delavcev ponudili boljše pogoje dela in dodatne bonitete.

Skupščina OZS se je danes seznanila še s programom dela in finančnim načrtom zbornice za prvo polletje, medtem ko glasovanja o imenovanju novega generalnega sekretarja niso opravili, saj so to točko odstranili z dnevnega reda, so še navedli v OZS.