V ljubljanski študentski organizaciji so od leta 2004 do danes kar šestkrat zamenjali direktorja, čeprav naj bi vsak direktor s polnimi pooblastili po pogodbi organizacijo vodil štiri leta. Toda nihče na tem položaju ni dočakal polnega mandata, saj so študentski poslanci, ministri ter predsednik organizacije izvoljeni za mandatno obdobje dveh let in tako rekoč vsaka novoimenovana študentska vlada je razrešila »starega« direktorja in imenovala novega.

V lanskem decembru je tako novopečeno predsedstvo sporazumno prekinilo pogodbo z zadnjim izmed direktorjev, Rokom Sotlarjem, ki je organizacijo vodil od leta 2011. V kratkem bodo objavili razpis, s katerim bodo iskali sedmega direktorja organizacije. Roku Sotlarju bodo ob tem izplačali 40.000 evrov bruto odpravnine, novemu pa namenili 5220 evrov bruto plače.

Plača med 2990 in 6100 evri bruto

Na Dnevniku smo želeli izvedeti, koliko so te pogoste menjave strokovnih direktorjev pravzaprav stale organizacijo. Vsi direktorji so namreč imeli s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi. Višine osnovnih plač direktorjev so znašale »od 2990 evrov bruto do 6100 evrov bruto, razlikovale pa so se po višini dodatka za delovno dobo«, so povedali na študentski organizaciji.

Pridobili smo informacije, da naj bi določene pogodbe vsebovale določila o fiksnem delu plače in variabilnem delu, ki pa ni zajet v bruto znesek. Toda na organizaciji so zatrdili, da je bila le v enem primeru plača dogovorjena za izplačilo variabilnega dela, vezanega na uspešnost poslovanja. Čeprav niso povedali, za čigavo pogodbo gre, se ta po naših podatkih nanaša na Romana Didoviča, ki je organizacijo vodil med letoma 2009 in 2011 ter prejemal 2990 evrov bruto plače, kot je že pred časom razkril nekdanji predsednik Jernej Štromajer.

Odpravnina tudi za svetovalca

Med marcem in majem 2009 je tri mesece kot vršilec dolžnosti organizacijo vodil Janez Barle, enako od decembra 2007 do marca 2008. Barle je bil nazadnje zaposlen kot svetovalec direktorja in tudi z njim je novo predsedstvo pred tedni iz poslovnih razlogov prekinilo pogodbo o zaposlitvi. Ob prekinitvi pogodbe so mu potrdili 25.000 evrov neto odpravnine »in še dodatno neto plačo, kot povračilo namesto teka odpovednega roka«, so zapisali v sklepu. Njegova osnovna bruto plača na zadnjem delovnem mestu je po naših podatkih znašala približno 2300 evrov. V vmesnem obdobju med obema Barletovima mandatoma je leto dni organizacijo kot vršilec dolžnosti vodil Janez Drnovšek, ki je po naših podatkih prejemal 5800 evrov bruto plače. Edvin Makuc, ki je organizacijo vodil med letoma 2004 in 2007, je po naših podatkih prejemal več kot 5000 evrov bruto plače.

Toda pomembnejša od višine plač je višina odpravnin, ki jih je organizacija po predčasni prekinitvi delovnega razmerja izplačala vsem bivšim direktorjem. Na študentski organizaciji so povedali, da so odpravnine izplačali »v skladu s pogodbami o zaposlitvi in sporazumi«, za objavo podatka o višini posamezne odpravnine pa da je treba pridobiti soglasje bivših direktorjev. Tudi pogodb direktorjev nam brez njihovega soglasja ne morejo pokazati, so še dodali.