Koncentracijska taborišča so nastala, ko je Hitler v začetku leta 1933 s prevaro prevzel oblast. Najprej so zapirali socialiste, komuniste in druge politične nasprotnike v Dachau (odprli so ga marca 1933), Buchenwald in Sachsenhausen. Dan po požigu rajhstaga, za katerega so nacisti obdolžili komuniste, požar pa so sami podtaknili, je Hitlerjeva vlada izdala izredna odloka o »varstvu naroda in države« in »proti veleizdajalskemu rovarjenju«. Z njima so bile odpravljene temeljne ustavne pravice, omogočila sta nastanek taborišč pod izgovorom, da bodo v državi in v Evropi končno napravili red...

Oboroženi hitlerci sejejo teror po vsej nemški državi

Berlin, 10. marca. Z imenovanjem vrhovnega državnega komisarja za Bavarsko so nacionalsocialisti dobili vso policijsko oblast na ozemlju nemške države pod svojo kontrolo. Ker je z naredbo notranjega ministra Hitlerjeva organizacija napadalnih čet sprejeta kot pomožna policijska formacija, postaja jasno, da bo s tem tudi ona prevzela vrhovno komando v nemški državni policiji. Napadalne čete so dobile popolnoma proste roke in z današnjim dnem so že začele izvajati svojo diktaturo, ki je do pičice slična diktaturi fašističnih miličnikov v Italiji.

»Sturmabteilung« v akciji. Iz vse nemške države poročajo o organiziranih napadih napadalnih čet (Sturmabteilung), kjer nastopajo celo s strojnicami in z ročnimi granatami. Tako so v Wurzenu na Saksonskem nasilno zavzeli rotovž, zaprli vse odbornike, nato s strojnimi puškami in z bombami napadli dom strokovne organizacije. Prišlo je do prelivanja krvi in do številnih aretacij. (…)

Vandalska pustošenja. Najhujša nasilstva in uprav vandalska pustošenja so bila izvršena danes zjutraj v velikem osrednjem domu strokovnih organizacij v Berlinu. Napadalne čete so dom naskočile od vseh strani, metale ročne granate, razdrle vrata, razbile vsa okna in veliko pohištva pometale na ulico. Slike od Eberta, Löbeja in Bebelna, ter mnogo sob je bilo uničenih. Delavsko tajništvo je popolnoma opustošeno in blagajne so siloma odprte in izropane. Arhiv je deloma uničen, deloma ukraden. (...)

»Vun z židi!« V Magdeburgu so udrili oboroženi Hitlerjevci v židovsko gostilno in so brez usmiljenja pretepli vse goste. Osem oseb je bilo težko ranjenih. V Meissenu so oboroženi Hitlerjevci siloma napadli in zasedli strokovni dom, ter poslopje tamošnje Volkszeitung. (...) V Essenu, Duisburgu, Hambornu in drugih mestih v Porenju so oboroženi Hitlerjevci naskočili trgovine, konsume in razne prodajalne, jih opustošili in siloma zaprli. Polkovnik Lange, predsednik društva nemških pacifistov, je bil od nacionalistov s silo odveden in zaprt. Dom Karla Liebknechta so zasedli nacionalisti in ga prekrstili v dom Horsta.

Plenjenje trgovin. Sinoči so oborožene Hitlerjeve tolpe napadle nekaj večjih berlinskih trgovin in prodajaln in vpile: ven z židi in izsilile, da so se trgovine zaprle. V mestnem relu Karlstadt so bile opustošene trgovine. V Neukölnu so demonstranti udrli v trgovine z židovskimi napisi in jih opustošile. V Brandenburgu in v Kasselu so se istotako izvršili oboroženi napadi na trgovine. V Kölnu so večje skupine oboroženih Hitlerjancev napadle voditelja porenskih socialistov Sollmanna, ga odpeljale v avtomobilu in ga težko ranile.

Aretacije ... Berlin, 10. marca. Vsa javna poslopja v Chemnitzu so zasedle hitlerjevske napadalne čete in člani jeklenih čelad. – V okrožju Zwickauu je oblast aretirala okoli 200 oseb, med njimi voditelja Reichsbannerja. – Policija je aretirala komunističnega poslanca Sibermanna. – V Plaunu so hitlerjevci proglasili obsedno stanje v komunističnem okraju mesta in zaplenili mnogo orožja. – V Nürnbergu je danes narodno-socialistični mestni komisar odstavil dosedanjega župana dr. Luppeja. Centrum je poslal Hindenburgu protestno brzojavko, ker je 200 uniformiranih narodnih socialistov napadlo zaključeno zborovanje centruma, katero je imel šleski voditelj centruma Ulitzki v Gleiwitzu. (...).

... ustreljeni. V Chemnitzu je bil napaden bivši župan Georg Landgras in ustreljen. V Braunschweigu so Hitlerjanci z granatami naskočili socialistično tiskarno Volksfreunda in jo popolnoma opustošili. Pri tej priliki je bil ustreljen reporter Seile. V Zschoppau na Saksonskem so Hitlerjevci obstreljevali avtobus in dva potnika ubili. V Linbachu so oborožene tolpe ustrelile socialističnega stavca in pobegnile.

Kam s komunisti? Frankfurt, 10. marca. Državni notranji minister dr. Frick je izjavil v nekem govoru, da komunisti pri otvoritvi novega državnega zbora ne bodo več sodelovali, temveč bodo vršili narodnogospodarsko zelo važna dela v koncentracijskih taboriščih. (...)

»Finis Bavariae«

Vse deželne vlade spremenjene. Berlin, 10 marca. V vseh nemških deželah so sedaj deželne vlade izpremenjene tako, da imajo v njih narodni socialisti odločilen vpliv. (...) v najvažnejših so postavljeni državni komisarji. Tako vlada danes narodni socializem, kakor v Prusiji, tako tudi na Bavarskem, Badenskem in Würtemberškem. Danes popoldne je zapovedal general Epp policijsko parado in pri tem izjavil, da mora biti sedaj zagotovljeno edinstveno državno vodstvo v vseh deželah.

Vse policijske direkcije na Bavarskem so bile pozvane, da takoj odvedejo v varnostni zapor vse komunistične funkcionarje in tudi vse vodilne člane ustavotvornega Reichsbannerja. (...)

Slovenec, 11. marca 1933