Med osebami, ki so se zaposlile s pomočjo pisarn, je 37 žensk in 19 moških, od tega 9 iz skupine invalidov, 9 iskalcev prve zaposlitve, 4 mlajši od 24 let, 14 starejših od 50 let ter 22 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Pisarni, ki od začetka leta 2012 delujeta v Mariboru in Slovenj Gradcu, sta bili vzpostavljeni v okviru projekta »Mobilna podporno informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin (MPIS)«, sredstva za njuno realizacijo pa so bila delno črpana iz Evropskega socialnega sklada (85 %) ter delno (15 %) iz proračuna Republike Slovenije v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Med več kot 400 brezposelnimi, ki so se obrnili na pomoč v pisarni MPIS, je bilo kar 256 žensk. Med iskalci zaposlitve je bilo tudi 70 invalidov (od tega 32 žensk), 243 jih je bilo dolgotrajno brezposelnih (od tega 149 žensk), 25 mlajših od 24 let (od tega 13 žensk), 50 starejših od 55 let (od tega 23 žensk) ter ena predstavnica etnične skupine. Tekom projekta pa so vsi svetovanci pridobili dodatna znanja, reference za nadaljnje zaposlovanje, mrežo osebnih stikov v lokalnem okolju, poznavanje lokalnih institucij in boljše vstopne možnosti za zahtevnejša delovna mesta, pojasnjujejo v MPIS. K sodelovanju so pritegnili 40 slovenskih podjetij ter številne javne institucije s področja delovne, pokojninske in zaposlitvene zakonodaje, ki so imeli tako možnost dodatne seznanitve z različnimi ugodnostmi in finančnimi spodbudami ob zaposlovanju oseb iz ranljivih skupin, kot so npr. subvencije, povračilo plačanih prispevkov, davčne olajšave in podobno.

Partnerji v projektu so: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (ZZV Maribor), ki je hkrati tudi nosilec projekta; Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (IRI Ljubljana); podjetje Ozara ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška (ZSSS OO Podravje in Koroška). »V dveletnem trajanju projekta smo izvedli več kot 50 sklopov izobraževanj za iskalce zaposlitve in za delodajalce, ki se jih je udeležilo več kot 300 oseb. Izvedli smo obsežno promocijo projekta na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni v tiskanih medijih, radiu in televiziji. Svetovalni pisarni MPIS v Mariboru in v Slovenj Gradcu sta presegli vsa pričakovanja, saj so naši sodelavci v njih obravnavali več kot 400 iskalcev zaposlitve, od katerih se jih je 56 zaposlilo. Svetovalci so vzpostavili stike s številnimi delodajalci in institucijami s področja zaposlovanja in dela z osebami iz ranljivih ciljnih skupin.« je na današnji novinarski konferenci povedala Zora Levačić, dr. med., spec., direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor.

V ZSSS OO Podravje in Koroška pa ugotavljajo, da so razmere na trgu dela slabe. »Delavci morajo pogosto delati skoraj vse, kar jim delodajalci odredijo. Če tega ne izpolnijo, jim delodajalci grozijo, da bo namesto njih to delo pač opravil nekdo drug, njih pa bodo odpustili. Brezposelnost je v Sloveniji velika in delavci se bojijo za svoje službe. Naša zakonodaja to velikokrat dopušča. V ZSSS si prizadevamo za takšno spremembo zakonodaje, ki bi povečala varnost delavcev, sicer se bo trend izkoriščanja delavcev še nadaljeval.« je povedal Gregor Cerar, sekretar ZSSS OO Podravje in Koroška.

»Projekt nas je utrdil v prepričanju, da je izobraževanje izjemno pomembno za pripadnike ranljivih ciljnih skupin, da pa ga je treba sproti prilagajati njihovim potrebam po novih znanjih, ki jih zahteva vedno spreminjajoči se trg delovne sile. Vse bolj bistvene bodo t.i. socialne inovacije, ki bodo podlaga za novo držo do družbenih sprememb in ovir v ranljivih segmentih, kot je staranje prebivalstva, ter za boljše reševanje težav, kot jih ponujajo življenjske in pretekle prakse. Preusmeriti se moramo v dolgoročne družbene naložbe in učinkovite inovacije institucionalizirati. Podaljševanje obdobja varčevanja pri javni porabi tako ni smiselno, saj bo onemogočilo inovacije v strateških sektorjih, ki podpirajo pametno, trajnostno in vključujočo rast tako v Sloveniji kot v vseh regijah EU.« je povedano dopolnila še Darka Bajec, IRI Ljubljana.