»Ko sem ustanavljala CEEMAN, je bila moja vizija povečati kakovost izobraževanja managerjev v Srednji in Vzhodni Evropi in za to navdušiti čim več institucij za razvoj managementa in voditeljstva. Danes lahko trdim, da je vizija postala realnost. Postali smo globalna mreža, z več kot 200 člani iz 52 držav celega sveta,« je ob izvolitvi povedala dr. Purgova.

Gibanje PRME deluje peto leto in šteje že skoraj 500 poslovnih šol in univerz iz 80 držav. Nastala je na pobudo največje globalne mreže za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj gospodarskih subjektov - United Nations Global Compact, s sedežem v New Yorku. Gibanje PRME temelji na 6 načelih, katerih skupni cilj je spodbuditi poslovne šole k vključevanju konceptov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v svoje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.

»V času gospodarske krize, ki jo spremlja tudi kriza vrednot, so etika, morala in odgovorno voditeljstvo še posebej pomembni,« meni dr. Purgova, ki prizadevanja na globalni ravni dosledno upošteva tudi na IEDC-Poslovni šoli Bled. Tako imajo etiko že 22 let vključeno v redni del študijskega programa, od leta 2008 pa je na IEDC aktivna tudi Coca-Colina katedra za trajnostni razvoj. Prav tako bosta IEDC in CEEMAN 25. in 26. septembra soorganizirala globalni dogodek PRME Summit, sledila pa mu bo letna konferenca združenja CEEMAN in proslava njegove dvajsete obletnice.