Veliko podjetij nenamerno ovira kreativnost svojih zaposlenih, zato so podjetja, ki vedo, kako motivirati kreativne zaposlene, lahko že korak pred konkurenco. Nadia Goodman, ki se ukvarja s psihologijo podjetništva, pravi, da ima način ravnanja z zaposlenimi učinek, ki je podoben snežni kepi - iz prvotno majhnega pomena se nadgrajuje in razvija v proces, ki vpliva na delovanje organizacije kot celote. Tako delodajalcem predlaga vzpostavitev kulture, ki bo zaposlene z vseh področij podjetja motivirala h generiranju idej. »Ta raznolikost lahko izboljša vaš nabor idej in poveča možnosti za uspeh podjetja,« svetuje Goodmanova.

Trud je treba prepoznati in ga tudi ustrezno nagraditi

Za motiviranje kreativnih zaposlenih in spodbujanje inovacij tako delodajalcem predlaga, naj zaposlenim dajo odziv na njihove nove ideje, saj generiranje idej vzame precej časa in truda, zato je dobro, da zaposleni vedo, da je njihova ustvarjalnost cenjena. »Tudi vi zaposlene sprašujete za odzive in predloge. In ta pot mora biti dvosmerna,« poudarja Goodmanova. Zato se je dobro pri vsakem nabiranju idej potruditi, da vsaka ideja dobi svoj odziv, lahko tudi tako, da o njej glasujejo vsi zaposleni prek kakšnega spletnega orodja ali v živo pri viharjenju možganov. Bolj ko ljudje razumejo, zakaj je kakšna ideja izvedljiva ter uspešna in druga ne, bolj so zavzeti pri iskanju novih, pojasnjuje Goodmanova.

Delodajalcem v nadaljevanju predlaga tudi prepoznavanje dobrega sodelovanja sodelavcev in nagrajevanje zanj. Ustvarjalnost je namreč proces, v katerem nekdo poda idejo, vsi drugi pa se jo trudijo izboljšati. Torej je pomembno zaposlene motivirati za čim več skupinskega dela, po drugi strani pa lahko zaposleni hitro postanejo vznemirjeni, če delodajalec ne prepozna njihovega vložka za uspeha podjetja.

S spodbujanjem timskega dela in kreativnosti se v kontekst postavlja tudi inovativno razmišljanje in osredotočenost na takojšnje izboljšanje inovacij. »Ko zbirate kreativne ideje, povejte ekipi, kaj želite z njimi doseči,« svetuje Goodmanova, James Berry, podjetnik in profesor menedžemnta na University College London pa dodaja, da je treba pri tem ljudi izzvati, da razmišljajo z različnih zornih kotov. Lahko jim denimo poveste, kako se bo trg spreminjal v naslednjih letih, nato pa jih postavite pred izziv, kaj lahko naredi podjetje zdaj, da bo tudi čez pet let še vedno na dobri poziciji, predlaga Berry.

Ne nazadnje pa Goodmanova polaga na srce, da je treba slaviti tudi »dobro premišljene« napake. Navdihnjene ideje se namreč pogosto ne izidejo, četudi so bile prej trdno podkrepljene z argumenti za uspeh. »Biti kreativen je tvegano,« pravi Berry, a hkrati poudarja, da je za spodbujanje kreativnosti treba nagraditi tudi dobro premišljene ideje, četudi vodijo v polom.

»Slavite trud in drznost za inoviranje. S tem zaposlenim sporočate, da nagrajujete njihovo razmišljanje in voljo za iskanje novih rešitev,« polaga na srce Berry. Poleg tega, še zaključi, podjetje potrebuje napake, saj te v večini primerov dajejo lekcijo in pomagajo najti pravo pot do uspeha.

Izbrisati mejo med delom in kapitalom

V DEWESoftu za ustvarjanje inovativnosti v podjetju prisegajo na odlične odnose, dobre pogoje dela, avtonomnost in samoiniciativnost pri reševanju delovnih izzivov ter finančno nagrajevanje in vključitev v lastništvo. »Poraja se vprašanje, kako nagraditi zaposlene glede na celoten uspeh podjetja. V letu 2013 bomo v Dewesoftu poskušali uvesti transparentna pravila za razdelitev prihodkov, spodbujali bomo delo in inovativnost ter poskušali izbrisati mejo med delom in kapitalom. Čutim, da so potrebne spremembe, pa ne samo pri nas,« razmišlja dr. Jure Knez, strokovni direktor.

Sodelavce med drugim motivirajo z obiski naročnikov in ogledi rezultatov svojega dela. Zaposleni so bili tako tudi pri meritvah na testnih poligonih Audija, avtomobilski dirki 24 ur Nürnberga, ob zadnji izstrelitvi raketoplana Atlantis v Nasi in na testiranju številnih razvojnih dosežkov. Dewesoftovce motivirajo priznanja kupcev ob uspešno končanih projektih. V večini primerov gre za uspešno rešene izzive, pred katerimi so (bili) njihovi naročniki. Tako delujejo iz izziva v nove izzive, njihove tehnološke ideje pa čakajo v predalu, saj jih prehitevajo kupci z naročili iz vsega sveta. Izjemne dosežke nagrajujejo finančno med letom in delitvijo dobička ob koncu leta, pa tudi s solastništvom podjetja. Izjemno pomembno je opolnomočenje - zaposleni prevzemajo projekte, se ob njih učijo in razvijajo ter seveda nosijo večji del odgovornosti.