Predstavniki civilne pobude za zeleni Kampolin so v začetku meseca začeli z zbiranjem podpisov za razpis referenduma, na katerem bi prebivalci piranske občine odločali o uveljavitvi odloka o pozidavi hudourniške grape Kampolin v Luciji.

Na območju, ki je v večinski lasti občine, je predvidenih približno 42 novih stanovanj in 125 parkirnih mest.

Predstavniki iniciative si želijo, da bi trenutno neurejeno grapo revitalizirali in v njej uredili park. Ob tem poudarjajo, da predvideva občinski odlok o ureditvi Kampolina pozidavo edine večje zelene doline na tem delu Lucije.

Kot je na današnji novinarski konferenci v prostorih krajevne skupnosti Lucija navedel Bossman, so pri projektu upoštevali ogromno idej in predlogov prebivalcev. Vendar, je dodal, "parcialni interesi ne morejo biti pred interesi skupnosti".

"Območje je neurejeno in kot takšno nesprejemljivo. Zdaj je idealna priložnost, da se ta grapa uredi," je ocenil župan.

Vodja občinskega urada za okolje in prostor Manca Plazar pa je Kampolin označila za "klasičen primer degradiranega urbanega območja znotraj naselja z zelo nizko krajinsko vrednostjo".

Pri načrtu njegove ureditve so upoštevali načela trajnostnega razvoja, vodili pa so jih cilji ureditve urbanega parka, povečanja krajinske vrednosti z vnosom novih rastlinskih vrst, ter povečanja prehodnosti in uporabnosti območja.

Ob tem Plazarjeva poudarja, da bodo parkirišča pod zemljo, s tem pa bo predvidena pozidanost zemljišča zelo majhna, saj bo kar 70 odstotkov območja dejansko namenjenega urbanemu parku, ki bo predstavljal tudi družabni prostor.

Govorice, da naj bi morebitna gradnja na tem območju predstavljala nevarnost za spodnji del Lucije, je Plazarjeva zavrnila kot dezinformacijo. Kot je pojasnila, bodo zaledne vode preusmerili v za to namenjen vodni zadrževalnik.

Izdelovalka projekta Stanka Pustoslemšek v prostorskem načrtu za Kampolin vidi možnost zagotovitve stanovanj po ugodni ceni za mlade družine, poleg tega pa bodo s podzemno garažo zagotovili okoli 50 dodatnih parkirišč, ki bodo lahko na voljo prebivalcem bližnjih ulic.