Pomanjkanje talentov bo še naprej velik izziv, še posebno na področju tehnologije, pišejo v članku »4 HR Challenges for 2013« na benefitspro.com. Tehnologija se namreč razvija hitreje, kot se lahko kandidati za zaposlitev priučijo vseh novosti. Čeprav so torej službe morda res na voljo, večini delovne sile primanjkuje znanja za zasedbo teh delovnih mest, piše v omenjenem prispevku.

»Za odkrivanje talentov so odgovorni njihovi vodje. Se je pa nujno treba vprašati, ali je oseba primerna za menedžersko kariero ali pa morda le za strokovno,« med drugim meni Matic Vošnjak, direktor Competa. Zato je prepričan, da je že ob identifikaciji talenta treba vključiti kadrovika, ki pripravi plan njegovega razvoja in spremljanja. »Zame je talent vsak, ki na svojem poklicnem ali na delovnem področju pokaže znanje in sposobnosti na najvišji ravni, stalno nadgrajuje svoje znanje s sodobnimi izsledki in ga sooča s potrebami iz prakse. Ki zna razmišljati na inovativen način, tako da so procesi bolj učinkoviti, prijaznejši do ljudi in okolja ter da prispevajo k uspehu podjetja, institucije ali države. Tudi dobra politika na ravni države zahteva talente,« pa poudarja Vanda Pečjak, predsednica Slovenske kadrovske zveze.

Naslednje vprašanje, ki bo prav tako eno ključnih v letu 2013, je, kako zadržati kadre. Čeprav je stanje na trgu dela še vedno zaostreno, bo namreč v prihodnje, še zlasti ko se bodo trendi pričeli obračati na bolje, še težje zadržati dobre oziroma najboljše kadre. Veliko jih je namreč v času največje krize zaradi negotove situacije ostalo na obstoječih delovnih mestih, zdaj pa so morda že pripravljeni na spremembo, ocenjujejo v benefitspro.com. Dodajajo tudi, da bodo morali delodajalci, glede na to, da se soočajo z velikimi težavami pri novačenju pravih talentov, še več pozornosti nameniti kariernemu razvoju zaposlenih. Visoko učinkoviti zaposleni so namreč še toliko bolj pripravljeni zamenjati delovno mesto, zato jim mora delodajalec, če jih želi zadržati, ponuditi različne možnosti napredovanja. Še posebno velja to za mlajše generacije, ki imajo visoka pričakovanja glede izpolnjevanja svojih potencialov.

Ne nazadnje pa so tudi kadroviki tisti, ki morajo biti pripravljeni stalno izpopolnjevati poslovno znanje na vseh organizacijskih ravneh, še pravijo v benefitspro.com, saj morajo kadroviki ves čas tesno sodelovati z menedžmentom in hkrati paziti, da so vse njihove poteze v skladu z veljavno zakonodajo.