Odločili so, da je najbolj primerna varianta V1, ki je bila tudi v študiji ocenjena kot najustreznejša in najugodnejša. Trasa hitre ceste se po tej varianti začne na koncu avtoceste pri Srminu, v začetnem delu poteka po trasi obstoječe hitre ceste proti Kopru, kjer se nato razširi iz sedanje štiripasovnice v šestpasovnico in se zaključi na mednarodnem prehodu Dragonja. Predlog državnega prostorskega načrta in poročilo o vplivih na okolje naj bi bila javno razgrnjena v letošnjem letu.

Predmet izdelave državnega prostorskega načrta za avtocesto med Postojno in Divačo pa so vse prostorske ureditve, ki jih potrebujejo za gradnjo. Po ugotovitvah ustreznih strokovnih služb bo vloga nove cestne povezave med avtocesto A1 in Jelšanami predvsem v zagotovitvi medsebojne povezanosti središč mednarodnega, državnega in regionalnega pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihove povezanosti z mednarodnimi središči. Preučevane trase potekajo v severnem delu v treh koridorjih (zahodni, srednji in vzhodni), v južnem delu pa v enem koridorju. Koridorji potekajo na območjih občin Postojna, Pivka, Divača in Ilirska Bistrica. Prostorski načrt bi bil lahko sprejet že konec 2015. tt