Odlok o pozidavi Kampolina so piranski mestni svetniki konec novembra lani podprli soglasno, s pozidavo pa se je strinjala tudi krajevna skupnost Lucija. Pozidavo podpirajo tudi nekateri najbližji prebivalci, ker je tisto območje zdaj neurejeno, postalo je črno odlagališče različnih odpadkov, težave imajo tudi z glodalci. »Prepričani smo, da je projekt Kampolin terase dober projekt, saj je prostorska ureditev hudourniške grape v Luciji načrtovana z močno željo občine Piran, da se prostorski problemi na tem območju rešijo, da se območje uredi, ne da bi prebivalci za te ureditve morali prispevati lastna sredstva,« pravi piranski župan Peter Bossman.

V naslednjem mesecu bodo Pirančanom na različne načine pojasnjevali, zakaj je sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta Kampolin terase v javnem interesu. Na občini trdijo, da predstavniki civilne iniciative širijo dezinformacije in zavajajo krajane. tt