Ministrstvo za okolje je včeraj že četrtič razveljavilo okoljevarstveno soglasje za postavitev 33 vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Agenciji za okolje je naložilo, da o zadevi ponovno odloča, torej se bo celoten postopek ponovil že petič. Saga s pridobivanjem ključnega dovoljenja za postavitev vetrnih elektrarn se vleče že desetletje.

Pritožba na odločitev ministrstva ni mogoča

Ministrstvo je tokrat sicer prvič razveljavilo okoljevarstveno soglasje, ki ga je Arso izdal aprila lani, pritožba na odločitev ministrstva pa ni mogoča. Prej je okoljevarstveno soglasje po pritožbi Društva za opazovanja in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) trikrat razveljavilo šele upravno sodišče. Ministrstvo je tokrat pritrdilo vsem ključnim argumentom, s katerimi so na DOPPS nasprotovali gradnji vetrnic; na Arsu ob izdaji okoljevarstvenega soglasja niso upoštevali podatkov in študij, ki so jih posredovali z DOPPS, narobe so ugotovili dejansko stanje o prisotnosti varovanih vrst ujed na Volovji rebri ter svoje ugotovitve, da naj bi vetrnice pticam ne škodovale, na Arsu niso podprli z ustreznimi argumenti. Prav zato so, pričakovano, naravovarstveniki navdušeni. »Odločba ministrstva je pravno zelo kvalitetno utemeljena. Arsu daje jasna postopkovna navodila, kako mora odločati v prihodnje,« je odločitev komentiral odvetnik DOPPS Tomaž Petrovič. Tomaž Jančar z DOPPS pa je prepričan, da odločitev ministrstva pomeni »začetek konca tega nesrečnega primera«. »Z vztrajanjem na nesprejemljivi lokaciji investitor Elektro Primorska po nepotrebnem blokira razvoj obnovljivih virov energije v Sloveniji,« je rekel.

Naj razmislijo o alternativni lokaciji

Lani so sicer na DOPPS izdali študijo občutljivih območij. Rezultati kažejo, da več kot 70 odstotkov ozemlja Slovenije ni občutljivega z vidika varstva ptic.

Z naravovarstveniki pa se načeloma strinja eden od vodilnih strokovnjakov s področja vetrnih elektrarn v Sloveniji, ki pa se v tem primeru ne želi izpostavljati. »Delovali so neusklajeno. Na Elektro Primorska vztrajajo na Volovji rebri, verjetno zato, ker so lastniki skoraj vseh zemljišč na tem območju, saj so jih pred začetkom postopkov odkupili. V neposredni bližini Volovje rebri pa leži vas Koritnice nad Knežakom, gre za koridor, ki je z vidika vetrov popolnoma enakovredna lokacija Volovji rebri, če ne še primernejša. Morda bi bilo smiselno razmisliti o tej alternativni lokaciji,« opozarja strokovnjak. Prepričan je, da bi morali na Elektro Primorska od začetka vodili dialog z naravovarstveniki (DOPPS so status stranke v postopku pridobili šele po štirih letih od začetka projekta), saj bi tako verjetno postopki trajali manj časa.

Medtem pa je Jančar povedal, da je območje Koritnic v Naturi 2000 in po njihovi študiji prav tako med 15 odstotkov najobčutljivejših območij z vidika ptic v Sloveniji. »V občini Ilirska Bistrica je bolj smiselno lokacijo za vetrnice iskati na območju Novokrajskih vrhov nad Jelšanami, ki so ga strokovnjaki bivšega Ministrstva za gospodarstvo vključili v predlog novega Nacionalnega energetskega programa kot potencialno lokacijo za gradnjo vetrnih elektrarn,« pa meni Jančar.