Občine množično dražijo komunalne storitve. Potem ko je z začetkom letošnjega leta začela veljati spremenjena uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja, imajo občine proste roke pri oblikovanju cen komunalnih storitev. Doslej je moralo ministrstvo za kmetijstvo in okolje soglašati s cenami, ki so jih predlagale občine, zdaj pa morajo občine pridobiti soglasje ministrstva le, ko gre za več kot 30-odstotne podražitve cen.

V ljubljanski Snagi so že pred časom povedali, da so doslej svoje storitve izvajali po cenah, ki so bile vsaj za četrtino nižje od njihovih lastnih cen, zato letos že tretje leto poslujejo z izgubo. Vodovod-Kanalizacija naj bi določene storitve izvajala celo po ceni, ki odstopa za 70 odstotkov. Novih cen v ljubljanskem javnem holdingu še niso oblikovali, je pa Janko Kremžar, direktor Snage, omenil, da bodo storitve podražili za 2 do 3 evre. Trenutno pripravljajo temeljno analizo, realno pa je pričakovati povišanje cene vsaj še za odvajanje odpadne vode.

V Mariboru so že podražili odvoz mešanih komunalnih odpadkov za slabih 17 odstotkov. Poleg tega so na novo začeli obračunavati odvoz bioloških odpadkov. To pomeni, da bodo namesto zdajšnjih 10,38 Mariborčani Snagi plačevali 12,13 evra za odvoz črnega zabojnika ter 2,9 evra na mesec za odvoz 120-litrskega oziroma 5,5 evra za odvoz 240-litrskega rjavega zabojnika. Druga podražitev, ki bo po žepu udarila Mariborčane, se obeta s 1. julijem, ko bodo v Snagi vnovič podražili ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki za dodatnih 4,6 odstotka. Cena se bo takrat z 12,13 evra dvignila na 12,69 evra.

V Mestni občini Murska Sobota bodo januarja obravnavali predlog podražitve čiščenja odpadne vode za 18,63 odstotka. Cena zbiranja in odvoza odpadkov ostaja enaka. V Komunalnem podjetju Velenje pravijo, da bodo zanesljivo podražili oskrbo z vodo, manj za stanovalce blokov, več za zasebne hiše, konkretnih izračunov pa še nimajo.

Splača se kompostirati

Podobno kot v Mariboru bodo ravnanje z biološkimi odpadki začeli obračunavati tudi v Celju, zaračunavali bodo med 5 in 7 evrov za 120-litrski zabojnik oziroma od 10 do 14 evrov za odvoz 240-litrskega zabojnika pozimi, ter od 9 do 12 evrov za 120-litrski zabojnik oziroma od 14 do 18 evrov za odvoz 240-litrskega zabojnika poleti, ko komunala odpadke odvaža pogosteje. V Celju so spremenili tudi cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za večstanovanjske objekte bo cena storitev ostala praktično enaka, za stanovanjske hiše pa se bo v povprečju podražila za 4 do 5 odstotkov.

Tudi v Kranju bodo po novem zaračunali odvoz bioloških odpadkov. Za odvoz 80-litrskega zabojnika bioloških odpadkov bodo uporabniki pozimi, ko jih komunale odvažajo vsakih 14 dni, plačali 1,83 evra na mesec, poleti, ko odpadke odvažajo vsak teden, pa 3,65 evra na mesec. Tako v Kranju kot v Mariboru in Celju velja, da tisti, ki bodo kompostirali doma, tega stroška ne bodo imeli.

Cena zbiranja in odvoza odpadkov se bo na območju Komunale Novo mesto zvišala za 6,85 odstotka, cena odvajanja odpadnih voda za 8,02 odstotka, cena čiščenja odpadnih voda pa za 10,63 odstotka. V Mestni občini Novo mesto se bodo cene obojega zvišale za pet odstotkov.

Največje podražitve na Primorskem

V Mestni občini Koper so prav tako že napovedali podražitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V Kranju, Novem mestu in Kopru so storitve želeli podražiti že junija 2010, potem pa jim je Pahorjeva vlada z zamrznitvijo cen namero preprečila. Pred dvema letoma so tako v Kopru hoteli kanalščino podražiti za 35 do 40 odstotkov. Kolikšna konkretno bo zdaj podražitev, nam v Komunali Koper do zaključka redakcije niso povedali.

V Piranu so medtem kar za sto odstotkov podražili kanalščino in v povprečju za 49 odstotkov odvoz smeti. Tudi na novogoriški komunali predlagajo za 100 odstotkov dražji odvoz smeti oziroma podražitev s 3,58 evrov na 7,34 evra. V Ajdovščini pa bodo plačevali v povprečju 80 odstotkov dražje komunalne storitve. To pomeni, da bo štiričlansko gospodinjstvo Komunalno-stanovanjski družbi Ajdovščina na mesec plačalo 51,5 evra ali skoraj 16 evrov več kot doslej. Za oskrbo s pitno vodo bodo odšteli 14,14 evra, za čiščenje odpadne vode 13,66, za odvajanje 6,43 evra, ravnanje z odpadki pa se bo z 9,42 evra podražilo na kar 17,26 evra. ah