»Zlata nit ni lepotno tekmovanje, ampak je lakmusov papir, ki omogoča merjenje klime navznoter. Kar se mi zdi tudi pomembno, je, da prideš v družbo podjetij, ki so najboljši zaposlovalci, da spoznavaš njihove dobre prakse in da kakšno izmed teh potem uvedeš tudi sam. Sodelovanje v Zlati niti priporočam vsem podjetjem, ne glede na to, skozi kako težke čase gredo,« poudarja Tamara Valenčič, direktorica službe za strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu, ki redno sodeluje v Dnevnikovem izboru Zlata nit.

Prijave v šesti Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012, ki preučuje kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, se te dni končujejo. Edinstvenost izbora Zlata nit je, da najboljšega zaposlovalca ne opredeljuje le po odnosu med zaposlenim in organizacijo, temveč kot merilo upošteva tudi uspeh podjetja. Model ali pentagram izbora zaposlovalca leta obsega pet razsežnosti: merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, uspešnost podjetja, ugotavljanje voditeljstva organizacije, mnenje širše javnosti – glasovanje bralcev Dnevnika in končno oceno izborne komisije.

Prva faza in osrednji vsebinski del izbora je merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki se ugotavlja z anketiranjem zaposlenih. Vprašalnik, ki je v Zlati niti 2012 posodobljen, vsebuje 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja ter osebna rast in razvoj; nov je sklop, ki se nanaša na čustveno pripadnost podjetju.

Izvedba ankete med zaposlenimi bo predvidoma potekala še do sredine januarja 2013. Ugotavljanje uspešnosti, ki skupaj z vprašalnikom med zaposlenimi vpliva na razvrstitev podjetij na lestvici najboljših zaposlovalcev, v izboru Zlata nit temelji na sistemu uravnoteženih kazalnikov (Balanced Scorecard – BSC). Vidiki uspešnosti, zajeti v oceno, so finančna, trženjska in inovacijska uspešnost ter uspešnost upravljanja s človeškimi viri. Vprašalnik izpolnijo strokovne službe podjetij, oceno uspešnosti pa dopolnijo kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega, razpoložljivi v letnih poročilih in specializiranih bazah finančnih podatkov. Pri finančnih kazalnikih so bili v izboru 2012 upoštevani bilančni podatki za leto 2011.

Končna ocena je izračunana kot tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uravnoteženih kazalnikov uspeha (20 odstotkov), ki vključujejo tudi stopnjo odzivnosti zaposlenih v anketiranju. Na podlagi ocene in uvrstitve na lestvico bo v soboto, 26. januarja 2013, objavljen abecedni seznam 101 najboljšega slovenskega zaposlovalca.

Ta seznam je lahko pomemben smerokaz za vse, ki se kot mladi iskalci zaposlitve šele uveljavljajo na trgu dela in tiste, ki se želijo preizkusiti v novih delovnih okoljih in novih izzivih. Najboljši zaposlovalci namreč iz leta v leto dokazujejo, da na zelo različne načine skrbijo tako za strokovni razvoj svojih ljudi kot tudi za podporo njihovi osebnostni rasti.

Podjetja bodo nato na podlagi števila zaposlenih razvrščena v tri kategorije: mala (do 50 zaposlenih), srednje velika (od 51 do 250 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 251 zaposlenih). V vsaki kategoriji bo nato glede na skupno povprečno vrednost ocen izbranih po sedem finalistov, pri katerih bodo februarja opravili intervjuje z najvišjim vodstvom. Intervju se osredotoča na ugotavljanje edinstvenosti in izjemnosti organizacije, dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanja talentov, dobrih praks, inovativnosti, elementov družbene odgovornosti ter konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti. Za finaliste, ki se v izboru ponavljajo, so vprašanja vsako leto prilagojena, zajamejo pa aktualne teme. Tako so bila v izboru Zlata nit 2011 izpostavljena vprašanja, vezana na spoznanja na področju motivacije 3.0, pametnega dela ter etike delovanja. Pomemben vidik je bil tudi raziskovanje načina uporabe rezultatov Zlate niti.

Odgovori, pridobljeni v intervjujih, so skupaj z rezultati vprašalnika med zaposlenimi in uspešnosti podjetja ter glasovanjem bralcev, ki bo potekalo februarja in marca 2013, vhodna informacija za izborno komisijo. Najboljši zaposlovalci v vsaki od kategorij bodo znani 21. marca 2013. Izbor lahko spremljate tudi na http://zlatanit.dnevnik.si/.