Najbolj pozitivni ljudje sodeč po raziskavi živijo v Latinski Ameriki, saj se je med prvih deset uvrstilo kar osem držav iz te regije. Na samem vrhu pozitivnih so Panamci in Paragvajci. Po drugi strani najmanj pozitivni ljudje na svetu živijo v Singapurju, Iraku in Armeniji.

Raziskava Gallupa je zajela 150 držav, v vsaki od držav je v njej sodelovalo po okoli tisoč ljudi, kar pomeni skupaj kar 150.000. Izvedli so jo lani. Sodelujočim so zastavili po pet vprašanj - ali so prejšnji dan čutili veliko zadovoljstva, ali so se počutili cenjene, spočite, ali so se veliko smejali ter ali so se naučili oz. izvedeli kaj zanimivega.

V povprečju so Zemljani precej pozitivni, ugotavljajo pri Gallupu. Kar 85 odstotkov vprašanih se je namreč ves dan počutilo cenjene, 72 odstotkov se jih je veliko smejalo, približno toliko jih je tudi velik del dneva čutilo zadovoljstvo in jih je bilo spočitih. Manj kot polovico pozitivnih odgovorov je prineslo le vprašanje, ali so se kaj zanimivega naučili, kjer jih je pritrdilno odgovorilo le 43 odstotkov.

Kot ob tem poudarjajo pri Gallupu, je raziskava pokazala, da višji dohodek ne pomeni večjega zadovoljstva. Panama, kjer so ljudje najbolj zadovoljni na svetu, je npr. po bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca šele na 90. mestu na svetu. Po drugi strani je Singapur po BDP na prebivalca peti na svetu, a tam živijo najmanj zadovoljni ljudje.

Medtem ko je npr. v Panami na vse odgovore pozitivno odgovorilo 85 odstotkov vprašanih, je bilo v Singapurju takih le 46 odstotkov. V Sloveniji in na Kosovu je bilo takih 68 odstotkov, v BiH 59, na Hrvaškem 57, v Črni gori 56, v Makedoniji 55 in v Srbiji 52 odstotkov.