V Dnevniku smo minuli teden razkrili, da je 49 strani »debelo« Kanglerjevo diplomsko delo z naslovom Pristojnosti župana v postopku priprave, sprejemanja in izvrševanja občinskega proračuna drzen plagiat. Anonimna skupina ljudi se je namreč poglobila v Kanglerjev umotvor in ugotovila, da je njegova diplomska naloga po principu kopiraj in prilepi prepisana iz člankov, ki so izšli pri založbi Lex Localis Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Avtorja člankov sta Žan Jan Oplotnik in Boštjan Brezovnik.

Zavajajoča računalniška analiza

Na zasebni fakulteti Doba so že sprožili ustrezne postopke, s katerimi bodo ugotovili morebitne kršitve, v torek pa je časnik Večer poročal, da naj bi prvi Dobini strokovni pregledi računalniških orodij za odkrivanje plagiatov kazali, da je Kangler ustrezno navajal vire. Vso dokumentacijo naj bi že pregledali tudi strokovnjaki z mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), ki so jih na Dobi zaprosili za mnenje.

Vendar smo v Dnevniku že napovedali, da ta računalniška orodja ne morejo razkriti resnice, ker se diplomsko delo mariborskega župana v odstopu v celoti nanaša na zakonodajo in zakone, ki so bili objavljeni v več desetih, če ne v stotih dokumentih. Tudi (od Kanglerja kopirana) Brezovnik in Oplotnik sta citirala ista zakonska določila, zato računalniški programi, ki naj bi odkrivali plagiate, zaznajo podobnost tudi z mnogimi dokumenti, v prvi vrsti s tistimi, ki sta jih objavila Uradni list in ministrstvo za finance. Na tak način se ustvarja zmotni vtis, da je diplomant Kangler etično pravilno citiral vse vire, ki jih navaja v nalogi. Kar pa ni res.

Resnico razkrijejo škarje in lepilo

Resnico smo se odločili na Dnevniku slikovito dokazati z orodji, ki so jih pred iznajdbo računalnika uporabljali za kopiranje in lepljenje. Torej s škarjami, papirjem in lepilom. Kangler v svojem seznamu literature navaja 15 naslovov, v seznamu virov pa je naštel kar 20 zakonov in podzakonskih predpisov. Avtor je s tem hotel povedati, da je preštudiral vse to gradivo in iz njega črpal ter ustrezno citiral material za svojo diplomsko delo.

Naša trditev je bila takšna: pri pisanju 35 strani obsegajočega temeljnega dela diplomske naloge (torej brez povzetka, uvoda in sklepa) je Kangler izključno kopiral iz ene zaključene bibliografske enote, ki je v svojem seznamu eksplicitno ne navaja. To je katalog Pristojnosti slovenskih občin, ki ga izdaja založba Lex Localis in ga razpošilja vsem lokalnim skupnostim. Bibliotekarji tej nevezani obliki gradiva strokovno pravijo integrirni vir. Preprosto povedano, gre za fascikel, v katerega knjižničarji sproti vstavljajo tista poglavja, ki so se zaradi (zakonskih) sprememb posodobila ali preuredila.

Ker so na spletu in knjižnih policah dostopne samo aktualizirane različice kataloga, si je Dnevnik priskrbel izvod iz konca leta 2007, torej iz obdobja, v katerem je Kangler (pre)pisal svojo diplomsko delo. Iz več kot 800 strani debele mape smo morali skopirati zgolj tri poglavja, ki skupaj ne obsegajo niti 80 (!) listov in zadevajo zakon o lokalni samoupravi, zakon o financiranju občin in zakon o javnih financah (avtorja sta Brezovnik in Oplotnik).

Diplomirali v treh urah

Nato smo se lotili izrezovanja. Po dobrih treh urah sestavljanja besedila smo izrezali in prilepili vseh 35 strani temeljnega besedila naloge diplomanta Kanglerja. Za ta dosežek nam ni bilo treba uporabiti niti enega vira, ki ga župan našteva v svojem seznamu, če izvzamemo članka Brezovnika in Oplotnika, ki ju resda (neustrezno) navaja med svojo literaturo. Seveda so vsi zapisi v »naši« diplomi identično »ustrezno« citirani kot v Kanglerjevem diplomskem umotvoru, saj so zato že poskrbeli Lex Localis in njegovi pisci. Če bi našo diplomo dali v analizo na Dobo ali na FERI, bi njihovi programi najbrž ugotovil, da so vsi viri ustrezno povzeti oziroma da je identična Kanglerjevi.

In še ta informacija: v temeljnem besedilu naloge diplomanta Kanglerja je skupaj samo 15 (!) vrstic, ki jih je očitno spisal sam. Samo teh nekaj stavkov namreč nismo mogli izrezati iz člankov kataloga Pristojnosti slovenskih občin. Zgolj 15 vrstic je torej »dolga« avtorska ustvarjalnost župana, na temelju katere mu je Doba podelila javno veljavno listino, s katero je postal diplomirani ekonomist. Znano je, da mu ta naziv ne zadošča več, saj se je Kangler letos vpisal na magistrski študij Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Dnevnikovo »IZREŽI IN PRILEPI« diplomo lahko primerjate s Kanglerjevo »KOPIRAJ IN PRILEPI«.