»Občine ne bomo plesale tako, kot bodo zahtevali lastniki,« je jasen Arčon, ki svoje nezadovoljstvo podkrepi z besedami, da s tem izgubljajo že sicer majhen vpliv na cene komunalnih storitev. »Če bi imele občine v komunalnem podjetju večinski delež, bi morda lahko dosegle, da komunala izgubo iz javnega dela službe pokriva s presežki na tržnem delu,« pravi. Sedaj pa se ta denar steka v žepe zasebnih lastnikov. Občina si je skupaj z okoliškimi občinami že doslej prizadevala, da bi povečala lastniki delež v Komunali Nova Gorica, a za to ni imela predkupne pravice. Te ji nato niso podelili niti dosedanji lastniki, proti sta bila ravno Cestno podjetje Nova Gorica in Salonit Anhovo. Arčon meni, da Salonit ni imel vseh potrebnih pooblastil, ko je o nepodelitvi predkupne pravice odločal tudi v imenu cestnega podjetja, zato po sodni poti zahtevajo razveljavitev sklepa. Če ne bo šlo drugače, napovedujejo tudi tožbo, s katero bodo skušali doseči prekinitev koncesijske pogodbe.

Arčon zanika, da bi s tem ogrozili delovna mesta v komunalnem podjetju. Ne skrbi ga niti, da bi se zaradi tega začele ob zabojnikih kopičiti smeti.