Zadržanje plačil bo v nekaterih primerih trajalo tudi do 4. januarja 2013, so pojasnili.

Tiste obveznosti, katerih zamuda pri plačilu bi lahko pomenila poslabšanje položaja zavarovancev, bo ZZZS tekoče poravnaval. Tako ne bodo prenašali plačila za bolniške samostojnim podjetnikom oz. fizičnim osebam, povračila za pogrebnine, posmrtnine, dnevnice, potne stroške in podobno ter predplačila za nujno zdravljenje zavarovancev v tujini.

V prihodnje leto bodo prenesli plačilo 54,2 milijona evrov za zdravstvene storitve, 11,1 milijona evrov za zdravila, medicinske pripomočke ter preskrbo s krvjo in cepivi ter osem milijonov evrov za bolniške pravnim osebam, ki zapadejo v plačilo med 19. in 27. decembrom.

Izvajalcem zdravstvenih storitev bodo tako zamaknili plačilo celotnega drugega in tretjega dela decembrskega nakazila. Glede na to, da gre prvo nakazilo praviloma za plače, izplačilo teh decembra ne bo ogroženo, je 22. novembra pojasnil generalni direktor ZZZS Samo Fakin.

ZZZS je sicer na dan 30. november izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 102,3 milijona evrov, kar je za 31,2 milijona evrov več, kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom ZZZS za leto 2012. Da bi še naprej zagotavljal nemoteno financiranje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bil ZZZS 30. novembra kratkoročno zadolžen v višini 84,1 milijonov evrov.

Način zaključevanja poslovnega leta 2012 po mnenju ZZZS izkazuje potrebo po takojšnjem ukrepanju za stabilizacijo financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji in nemoteno uresničevanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2013.

Po mnenju ZZZS je prav tako nujna modernizacija in učinkovitejše upravljanje zdravstvenega sistema. Za to so potrebne tudi celovite sistemske spremembe zakonodaje, s katerimi je treba zagotoviti dolgoročno izboljšanje javnofinančnih virov, spremembe na področju pravic iz zdravstvenega zavarovanja in spremembe za bolj učinkovito in kakovostno izvedbo programov zdravstvenih storitev, so še pojasnili v sporočilu za javnost.