Pred šestimi leti, 20. decembra 2006, je več kot dve tretjini poslancev dr. Zdenko Čebašek-Travnik potrdilo za varuhinjo človekovih pravic. Pisarno na Dunajski je zasedla februarja naslednje leto in februarja prihodnje leto se bo njen mandat tudi iztekel. Izbor novega varuha poteka že od poletja. Na poziv predsednika republike, ki kandidate predlaga državnemu zboru, je prijavljenih štiriindvajset novih imen, a se v predsedniškem uradu doslej ni zgodilo še nič. Menja se namreč tudi predsednik in v tednu dni, ki mu je še ostal, Danilo Türk tega postopka najverjetneje ne bo odpiral. Kot kaže, bo nalogo zaupal svojemu nasledniku Borutu Pahorju.

Na seznamu kandidatov je tudi ime naše sogovornice, predlagali so jo pobudniki iz romskih in ekoloških vrst, vendar soglasja k ponovni kandidaturi ni dala. Pravi, da ni želela, da bi njeno ime obremenjevalo (pred)izbor. Poleti se je namreč njen odnos s politiko zaostril do skrajnosti. Zaradi pobude za presojo ustavnosti zakona za uravnoteženje javnih financ je nastal vtis, da ruši vladne reforme. V tistem času je prejela tudi grožnje s smrtjo. To je bil čas primarnega vrenja. S smrtjo so, na drugi strani, grozili tudi premierju Janezu Janši.

V takšnih okoliščinah je delo varuha človekovih pravic precej mučno. In vendar je Zdenka Čebašek-Travnik, po osnovni izobrazbi zdravnica psihiatrinja, v našem sredinem pogovoru dejala, da bi se pogovorila in razmislila o kandidaturi še za en mandat, če bi jo (novi) predsednik republike povabil na pogovor.

Resnici na ljubo pa je malo verjetno, da bi jo sedanji poslanci potrdili. Strasti so povsem razgrete, človekove pravice pa politika vse bolj vidi kot oviro in ne kot priložnost. Ne razume namreč, da je, če država ni sposobna zagotavljati varovanja človekovega dostojanstva, to problem države in ne problem ljudi.

Pogovor z varuhinjo je v takšnem ozračju izzvenel kot slovo. V njem je posegla tudi po temeljih svoje stroke, psihiatrije, in se vprašala, ali je komunikacija med tistimi, ki imajo moč, in tistimi, ki jim moč podeljujejo, ustrezna. Rekla je, da je z nosilci moči tako kot z otroki: če jim rečeš lepo, te ignorirajo. Če nanje zavpiješ, pa se ustrašijo.

Gospa Zdenka Čebašek-Travnik, iz prvih let mandata se spomnimo vaših pobud za čistejše okolje, ki so bile novost, korak »višje«« v zagotavljanju človekovih pravic. Mandat zaključujete z uličnimi protesti, nasiljem in zgodbami o lačnih otrocih. Kaj se nam je zgodilo?

Opazili ste mojo posebno naklonjenost do varovanja okolja. Malo je tako zato, ker sem tabornica, malo zato, ker je bila moja mama biologinja. Moja privrženost neokrnjeni naravi je iskrena, to lahko kadarkoli zagovarjam. Že leta 2007 sem opazila, da je to področje v delu varuha premalo zastopano, zato smo pri varuhu oblikovali posebno ekipo, ki se ukvarja z okoljem. Odprli smo tudi vrata nevladnim organizacijam, saj je bilo jasno, da politika za varovanje okolja nima posluha in zato potrebujejo našo pomoč. Še danes se redno srečujemo vsak mesec.

Pomanjkljivo varovanje okolja ima neposredne učinke na naše zdravje, kar pomeni kršitev človekovih pravic. Ravno pred nekaj dnevi je raziskava pokazala, da se je v Mežiški dolini ponovno povečala vsebnost svinca v krvi tamkajšnjih otrok. Že lani smo opozarjali državo, da je treba z zaščitnimi ukrepi, pri katerih so skrčili sredstva, nadaljevati, sicer se bo zgodilo, kar se je zgodilo. Zgrožena sem. Svinec se nalaga v možganih in posledic se ne bo dalo odpraviti.

Vedno razmišljate dolgoročno?

To sploh ni dolgoročno razmišljanje. Gre za sedanji čas. To je slika povsem enakega brezbrižnega odnosa oblasti do ljudi, kot se kaže v protestih in pri lačnih otrocih. Morda se zdi, da je okoljska problematika zazrta le v okolje, vendar to sploh ni res. Zastrupljena Mežiška dolina in Celjska kotlina ravno tako kvarno vplivata na razvoj otrok kot lakota in pomanjkanje. Kar zahtevam, mora država urejati sproti in ne čez deset let. Pomembno je, da imajo otroci hrano, in prav tako je pomembno, da ne vdihavajo strupenih snovi.

Če pa me sprašujete o revščini, je treba vedeti, da to ni nov pojav...

V svojem ponedeljkovem nagovoru ob dnevu človekovih pravic ste rekli, da vas je revščina pretresla že leta 2007. Je bila tedaj še skrita?

V pismih, ki jih prejemam od prebivalcev Slovenije, sem že tedaj opazila, da revščine sicer še niso imenovali s tem imenom, a je štrlela iz ozadja njihovih pobud. Šlo je za stanovanjsko problematiko, centre za socialno delo, pravno pomoč. V ozadju je bila revščina. Zato sem od države zahtevala podatke, ker me je zanimalo, kaj v zvezi s tem zaznava oblast. Izkazalo pa se je, da podatki, ki jih ima država, vedno zaostajajo za leto ali dve. Danes imamo zbrane popolne podatke o revščini v letu 2010, kasnejših podatkov pa ni. Leta 2008 se mi je tako zdelo nesprejemljivo, da operiramo s podatki iz leta 2006, ki so kazali, da revščina v Sloveniji sploh ni poseben problem. Moje terensko delo je zaznavalo drugačno sliko, pa takrat uradno krize sploh še ni bilo. Zato sem pozvala ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, naj priskrbi aktualne podatke. Da bomo vedeli, o čem govorimo, in da bomo lahko izdelali strategijo reševanja problemov. Strategije pa ni. V začetku letošnjega šolskega leta so mnogim otrokom ukinili subvencijo za šolska kosila, ki naj bi jih zdaj ponovno uvedli. To ni nikakršna strategija! V tem času so prizadeli veliko otrok in njihovih staršev, ki so izgubili zaupanje v državo. Tega zaupanja ne bo nihče več povrnil. Če bi se država zavedala, da je v takšni ekonomski situaciji treba zavarovati najbolj ranljive člane te družbe, torej otroke, se taka neumnost ne bi zgodila. Če bi kdo od odgovornih bral poročila varuha, bi vedel, da smo na to opozarjali že ves čas.

Hočete reči, da bi to, kar danes slišimo na ulici, država zaznala šele leta 2014, če ljudje ne bi stopili iz stanovanj? Ali država pri človekovih pravicah ves čas zamuja?

Varuh je zelo subtilen inštrument. Nimamo ne izvršne ne zakonodajne moči. Imamo pa neposreden stik z ljudmi. Vse, kar je prvi varuh Ivo Bizjak zaznaval pri izbrisanih, kar je drugi varuh Matjaž Hanžek ugotavljal v zvezi z neplačevanjem socialnih prispevkov in kar sem jaz ugotavljala o revščini, je zapisano v letnih poročilih. Vlade so se odzivale z nekakšnimi odgovori, državni zbor je sprejemal priporočila. Zgodilo pa se je zelo malo ali nič.

Poročila varuhov človekovih pravic so bila včasih pospremljena tudi s političnimi cinizmi.

To se dogaja še danes. Pomenljivo je tudi dejstvo, da zadnjega letnega poročila od junija do danes še niso uvrstili na dnevni red za obravnavo v državnem zboru.

Ste pri terenskem delu ugotavljali razlike med »periferijo in centrom«, denimo med Mariborom in Ljubljano? Ob protestih se namreč postavlja teza, da so bili problemi v določenih regijah prisotni že daljši čas in so zato tudi intenzivneje izbruhnili.

Dejstvo je, da so druga mesta, Maribor, Celje, Murska Sobota, na socialnem področju že ves čas kazala drugačno sliko kot Ljubljana. Iz teh krajev smo se vedno vračali z grenkobo v srcu, saj smo poslušali težke zgodbe ljudi in si ogledovali njihove papirje, ob katerih smo se spraševali, ali je to res naša domovina, ali se res ne da nič storiti.

V Ljubljani je takšnih zgodb bistveno manj. Zaradi svoje velikosti namreč kljub vsemu ponuja možnosti preživetja. Vedno se kaj najde. V mislih imam sivo ekonomijo. Teh možnosti je v drugih mestih manj, tudi zato se je gnev v Mariboru izrazil bolj intenzivno.

Torej ne gre za sistemsko privilegiranost glavnega mesta, kar Ljubljani očita premier Janez Janša?

Ne, v Ljubljani preprosto deluje efekt mase. Tu živi na tisoče ljudi, ki delajo v gostinstvu, strežbi, osebni negi, oskrbi na domu. Delajo na tak ali drugačen način in si rešujejo eksistenco...

Delajo na črno?

Seveda. Možnosti za to je v manjšem okolju manj. Kot kaže, pa je tudi v Ljubljani zdaj priložnosti manj, saj je iskalcev takšnega dela vedno več.

Siva ekonomija pa je po drugi strani vir novih krivic, ki se dogajajo nezaščitenim delavcem. Sociologi ob tem opozarjajo, da je za ljudi primarna sfera pravzaprav delovno okolje in ne politika, zato jih tudi nepravilnosti na delovnem mestu prizadenejo bolj neposredno kot nepravilnosti v državnem zboru. Koliko je država poskrbela za zaščito vseh, ki tako ali drugače delajo?

Kot varuhinja pooblastil za vpogled v zasebno sfero nimam. Takšno možnost imam šele posredno, denimo prek nadzorovanja inšpektorjev za delo. Ponavadi pri tem naletimo na tri vrste problemov: neplačevanje prispevkov, nepravično plačilo za opravljeno delo in medosebni odnosi v delovnem okolju, tudi šikaniranje in trpinčenje. Opazila sem, da delodajalci delavcem ne omogočajo, da bi se vzpostavila komunikacija in da bi lahko predstavili svoje probleme. Z biltenom Uveljavljanje pravic iz dela, ki smo ga izdali prejšnji teden in je dostopen na naši spletni strani, želimo ljudi seznaniti z možnostmi, ki jih imajo za reševanje svojih težav.

Delavka Gorenja, ki je danes stavkala, je za Radio Slovenija dejala, da je očitno mogoče kaj doseči le še na ulicah, v pisarnah ne.

Na vse proteste, ki se zdaj dogajajo, gledam z vidika komunikacije. Izhajam pač iz svojega osnovnega poklica, ker sem psihiatrinja. Zakaj so si ljudje, ki se zbirajo na protestih, izbrali ta način komunikacije z ljudmi, s katerimi sploh ne morejo priti v stik? Izbrali so si transparente, vpitje, tudi zmerjanje. Očitno je problem v komunikaciji. Kdor ima otroke, to pozna. Če otroku nekaj rečeš potiho, te bo preslišal. Če malo povišaš glas, te bo še vedno ignoriral. Če pa res povišaš ton in mu malo zagroziš, bo storil, kar mora storiti. Tako se to dogaja na ulicah, trgih, pred mestnimi hišami ali pred parlamentom.

Najbrž gre v osnovi za vprašanje, ali smo ljudje v temelju enaki?

Točno tako. Eni govorijo o ustavnih pravicah, drugi o pravici do izražanja mnenja, o pravici do zbiranja. V osnovi pa gre za vprašanje, kako to, da dvema osebama univerzalna deklaracija o človekovih pravicah od samega začetka podeljuje enake pravice, a ko odrasteva, enakih pravic nimava več. Zakaj nastajajo razlike? Zakaj sem jaz lahko končala šolo, moja sošolka iz vasi pa ne? Mi to, da sem končala šolo, dovoljuje, da svoje sošolke ne slišim več? Tu smo kot družba popolnoma zgrešili.

S sodelavci hodimo med ljudi, se z njimi pogovarjamo, jih poslušamo in zapišemo, kar so nam povedali. Ravno danes mi je v Škofji Loki eden od gospodov, ki so se prišli pogovorit, dejal, da sem edina, s komer se lahko pogovarja in tako nekomu »tam gori na oblasti« kaj pove. Opozorila sem ga, da jaz nisem del oblasti. Vem, je rekel, ampak vi ste lahko moj glas. Sem glas tega gospoda, tudi glas revnih, obupanih, zapostavljenih.

Ljudje so bili ponovno zapostavljeni, ko so jim v državnem zboru odrekli izrekanje na referendumu. Podpisi so izginili v noč. Vidite v tem temeljno kršenje človekovih pravic velikih razsežnosti?

Moje osebno mnenje, ki ga ne izrekam kot varuhinja, je, da smo z referendumi v Sloveniji zašli. Široka pravica do referenduma je pripeljala do tega, da so ljudje začeli na referendumih odločati tudi o človekovih pravicah. Nikoli ne bom pozabila, kako množično smo izgubili družinski zakonik. Imamo državni zbor in poslance, ki bi morali prevzemati odgovornost za svoje odločitve in jih tudi zagovarjati. Klicati na pomoč »glas ljudstva« ni pošteno do ljudi.

Pri odločanju o družinskem zakoniku so bili volilci evidentno zlorabljeni.

Kako pa veste, da pri katerem drugem referendumu ne bodo?

Ne vem.

Mislim, da bi bilo treba prevetriti referendumsko zakonodajo, saj se zdaj vedno lahko najde kdo, ki ljudstvo zmanipulira. Izginjanje in verodostojnost podpisov pa s tem nimata zveze, saj so to igre, ki se jih igrajo v parlamentu. Temeljno je vprašanje varnosti dokumentov in status poslancev. Zakaj se je morala poslanka Melita Župevc večkrat podpisati v prisotnosti kriminalistke? Zakaj se nihče od preiskovanih poslancev ni pritožil na ravnanje policije? Lahko bi iskali pomoč tudi na inštituciji, ki jo vodim.

Imam občutek, da se zdijo takšne »igre« poslancem dosti bolj normalne kot običajnim državljanom. Navajeni so tega, da imajo v parlamentu kaos.

Morda res. Ravno zato bi bilo treba pravico do referenduma omejiti. Ne odpraviti, ampak omejiti.

So človekove pravice ravno zato, ker so tako univerzalne, podvržene toliko zlorabam? Politika jih interpretira radikalno drugače kot stroka, in ta spet drugače kot državljani.

O tem, kako dvolična so merila pri uporabi človekovih pravic, je na srečanju ob dnevu človekovih pravic v ponedeljek govoril tudi predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič. Ravno zato sem ga povabila. Povabila sem tudi politike, pa je od vseh povabljenih prišel samo eden.

Kdo?

Poslanec Nove Slovenije Matej Tonin. To mu štejem v dobro. Ta stranka je bila tudi edina, ki me je v sedanjem sklicu parlamenta sprejela, da sem jim predstavila svoje delo. To je znak, da lahko sodelujemo, čeprav se ne strinjamo.

O družinskem zakoniku se nikakor niste strinjali!

O tistih dveh, treh spornih točkah (na primer posvojitev otrok pri istospolnih parih, op.p.) seveda ne, ampak pomembno je, da komuniciramo.

Pa vendarle, ali so človekove pravice opredeljene preveč na splošno, da bi jih vi in tisti, ki se z vami ne strinjajo, lahko enotno obravnavali?

Naša demokracija je zelo mlada in zdi se, da se vsega učimo na novo, kot novega jezika. V tem učenju smo se zelo osredotočili na slovnico, pozabili pa smo na to, da se z jezikom izražajo tudi vrednote, naklonjenost, barvitost. Človekovih pravic ni mogoče razdeliti v predalčke, saj s tem pridemo do absurdov.

Se absurdi pojavijo, ko človekove pravice trčijo ob realno politiko?

Če spremljate volitve na katerikoli ravni, boste težko našli kandidata, ki se ne sklicuje na človekove pravice, vendar ne poznam veliko kandidatov, razen kandidatov za predsednika republike, ki o tem res kaj vedo. Odgovor na vprašanje, ali so človekove pravice zapisane preveč splošno, pa prinaša zgolj sodna praksa.

Žal je ta zelo skopa. Če pogledamo primere sovražnega govora, diskriminacije, šikaniranja, torej najbolj izpostavljenih kršitev človekovih pravic, bomo videli, da sodne prakse ni. Široko razumevanje človekovih pravic zato lahko privede do primerjav med »balkanskimi bojevniki« na eni in Božidarjem Radišičem na drugi strani. Ta je sedel v priporu zaradi bistveno manjše zadeve, ker pač obstaja ponovitvena nevarnost, da bo kdaj zasadil še kakšno sadiko konoplje. To je lahko tudi posledica rokohitrskega ravnanja z zakonodajo, zaradi katerega varuh državo ves čas opozarja, da bodo nastale težave.

O spreminjanju zakonodaje ste v vsakem letnem poročilu doslej zapisali, da ljudje, na katere se zakonodaja nanaša, nimajo ustrezne možnosti sodelovanja v zakonodajnem procesu. Da si je zakonodajo politika povsem prisvojila. Letos se je to še posebej zaostrilo, saj je bilo kar petindevetdeset odstotkov zakonov sprejetih po nujnem ali skrajšanem postopku. Zaradi zahteve za ustavno presojo enega teh zakonov, zakona za uravnoteženje javnih financ, pa ste se dokončno znašli v velikem sporu z vladajočo politiko.

Varuh za uveljavljanje svojih odločitev nima drugega orodja kot argumente. Tudi vlogo za presojo ustavnosti ZUJF zaradi diskriminacije upokojencev smo oddali šele po zelo tehtnem premisleku. Vlada, državni zbor, vsi so vedeli, da so naši argumenti dobri. Zdaj so se umaknili malo nazaj in omilili svoje ukrepe. Še vedno pa bodo okoli štiri tisoč vojaških upokojencev pustili na cedilu. Poslušala sem zgodbe teh upokojencev in brala njihove vloge. Nekateri moji sodelavci se ne strinjajo z mano, da gre za podobne ukrepe kot pri izbrisanih. Res je, da izbrisani o izbrisu niso bili obveščeni, upokojenci pa so bili. A so razdiralna moč, segregacija, diskriminacija ter razvrednotenje prizadetih oseb po tem zakonu zelo podobni.

Vračanje k izbrisu je večno. Dežela, ki je svoj obstoj utemeljila na človekovih pravicah, jih je že ob svojem rojstvu z množično diskriminacijo povsem poteptala. Tega izvirnega greha se slovenska politika ne more znebiti, ker je zakodiran v slovensko državo.

Oba varuha pred menoj in ustavno sodišče so ugotovili, da so bile kršene človekove pravice.

To je ugotovilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Ta vprašanja so po pravni poti zaključena, po politični pa očitno še ne.

Torej je pripravljenost politike, da diskriminira, prisotna ves čas? Diskriminacija je običajno politično orodje?

Ne samo to. Tudi mehanizma, ki bi se v skladu z evropsko konvencijo moral ukvarjati z diskriminacijo, nimamo. V kotu nekega vladnega urada sedi zagovornik enakih možnosti, ki pa ima zelo malo možnosti za učinkovito ukrepanje.

Zaradi preteklih slabih namenov se je reševanje izbrisanih zdaj prevedlo v odškodnine. Tega zadnjega koraka ne bo več mogoče zavračati, saj je tako odločilo strasbourško sodišče. Vlada je po svoji izbiri imenovala štiri pravnike, ki naj bi do ponedeljka ugotovili, kako malo denarja je še mogoče nameniti izbrisanim, da bi bilo to še sprejemljivo za strasbourško sodišče. Četudi je ravno zaradi dosedanjih iskanj »meja« sploh prišlo do tako zoprnega razpleta. Je sedanja situacija značilna za ravnanje politike s človekovimi pravicami?

Tega ne bi mogli posplošiti, saj vemo, da se država z nekaterimi drugimi oškodovanci, denimo s tistimi, ki jim je bila neupravičeno odvzeta prostost, pogodi bistveno hitreje in bolje. Poti do odškodnine za trpljenje, ki ga je povzročila država, obstajajo in dobro delujejo. Pri izbrisanih pa ne gre le za uveljavitev pravne poti, ki se bo zaradi strasbourške sodbe seveda morala slej ko prej odpreti, ampak gre za iskanje »minimuma« človekovih pravic, ki gredo vsakemu, ki živi v tej državi. Na to vprašanje sama odgovora ne poznam. Merodajna je le sodna praksa. Videla sem na desetine tožb izbrisanih, ki so bile na slovenskih sodiščih pravnomočno zavrnjene. Če zdaj te primere pogledamo v luči strasbourške odločitve, pa vidimo, da imajo vsi izbrisani pravico do odškodnine, torej tudi ti, za katere so slovenska sodišča že odločila drugače in tudi če se potem niso pritožili v Strasbourg. Nemogoče si je predstavljati, kaj se bo zgodilo. Ampak država bo to zmešnjavo morala nekako razplesti.

Bojim se, da se bodo zaradi tiščanja glave v pesek nekoč podobno zapletli tudi upokojenski primeri, ki so nastali po sprejemu ZUJF. Pri varuhu smo na to temo dobili več kot dvesto petdeset pobud, na ZPIZ pa je prišlo 12.500 ugovorov, od katerih se bo določen del nadaljeval s sodnimi postopki. Ko je namreč ustavno sodišče zaprosilo državni zbor, naj pošlje odziv na našo zahtevo za presojo ustavnosti, je iz državnega zbora prišlo zelo zanimivo besedilo. V njem je bolj ko ne očitno, da je državnemu zboru in njegovi pravni službi jasno, da izvajanje zakona pomeni kršitev mednarodnih pogodb. Iz državnega zbora so pripomnili še, da bodo upravičenci to lahko dokazovali na sodišču. Tisti, ki bodo imeli dovolj denarja, bodo torej lahko prišli do povračila škode. Ampak upokojenci bodo prej pomrli, in tega se politika najbrž zaveda.

Obstajala je tudi možnost in potekali so pogovori o tem, da bi celotno maso pokojnin znižali za sedem desetink odstotka, pri čemer bi bil prihranek za državo še večji. To se ne bi bistveno poznalo nikomur, tisti najnižjimi pokojninami bi lahko bili izvzeti. Predvsem pa ne bi bilo diskriminacije. A to za politiko ni bilo sprejemljivo!

Ste pred koncem mandata postali bolj odločni v pripovedovanju o krivicah? Bolj odkriti?

Ne, ta vtis nastaja le zato, ker me novinarji zdaj več obiskujete. Deležna sem tudi več kritik. V zadnjih dneh denimo zato, ker smo preverjali policijske postopke ob pridržanjih protestnikov v Mariboru. Resnih kršitev človekovih pravic v času našega obiska oziroma nadzora tam nismo ugotovili. Res je, da je bilo pridržanih toliko oseb, da so jih morali policisti namestiti v garažo, kjer se niso imeli kam usesti in niso dobili hrane. Ampak aretiranih po naših ugotovitvah niso mučili, jih pretepali ali z njimi neprimerno ravnali.

Ravno zdaj, ko se po državi dogaja in se bo še dogajalo veliko pomembnih stvari, niste ponovno kandidirali za varuhinjo. Ne želite nadaljevati začetega dela?

Postopka izvolitve ne smete napačno razumeti. Predsednik republike je pol leta pred iztekom mojega mandata moral poizvedeti, kdo se bo prijavil za novi izbor. Na razpis sta me prijavili nevladni organizaciji Združenje forum romskih svetnikov Slovenije ter društvo Eko krog, vendar soglasja h kandidaturi nisem dala. Tedaj sem namreč prejemala grožnje s smrtjo in nisem hotela, da bi moja kandidatura s takšnim čustvenim nabojem zaznamovala seznam kandidatov. Želela sem, da bi bil izbor izpeljan v imenu človekovih pravic in ne v znamenju šikaniranja te ali one osebe. Zanimivo pa je, da so se takoj, ko sem objavila, da se na predsednikov razpis nisem prijavila, grožnje s smrtjo prenehale.

Vedeti je treba tudi, da je predsednikov razpis zgolj informativen in nanj ne sedanji ne bodoči predsednik nista vezana. Če bi se sedanji ali novi predsednik navsezadnje odločila kandidirati mene in bi me o tem povprašala, bi se bila pripravljena pogovarjati.

Torej se teoretično še lahko zgodi, da bi vas prihodnji teden do petka predsednik Danilo Türk še poklical in vas vprašal, ali vas lahko predlaga državnemu zboru?

To lahko stori.

Pa ste se z njim ali z Borutom Pahorjem o tem že pogovarjali?

Ne, oba pa vesta, da sem se pripravljena pogovarjati. Povedala sem že, da se čutim sposobno ponovno prevzeti to ali katerokoli drugo funkcijo na področju varovanja človekovih pravic. V mislih sem imela namreč tudi to, da Slovenija še vedno nima nacionalne inštitucije za človekove pravice. (Morala bi jo ustanoviti v skladu s »pariškimi načeli« Združenih narodov, ki veljajo tudi za Slovenijo, op.p.)

Kandidirali ste tudi za članico upravnega odbora evropske agencije za temeljne pravice na Dunaju, vendar ste bili v nepojasnjenih okoliščinah na razveljavljenem in ponovljenem razpisu zavrnjeni. Izbrana je bila članica SDS, političarka Andreja Valič Zver, kot njen namestnik pa Jernej Letnar Černič, eden od pravnikov, ki jim je vlada naročila izdelavo pravnega mnenja o izbrisanih.

(smeh) Ministrstvo za zunanje zadeve sem v zvezi s tem že avgusta prosila za pojasnila, vendar še nisem dobila končnega odgovora. Najprej so rekli, da postopek še ni zaključen, nakar sem kot neizbrana kandidatka prosila za vpogled v dokumentacijo. Pa nič. Tudi neuradno nočejo pojasniti, kaj se je zgodilo.

Naš časopis je z vrha zunanjega ministrstva dobil neuradni odgovor, da se je v izbor vpletla vladajoča politika.

Drugače ni moglo biti. To je jasno. Minister Karl Erjavec mi je celo dejal, da je bil po prvem razpisu, ki je bil nato razveljavljen, prepričan, da bova s kolegom Ivom Bizjakom, ki je prav tako kandidiral, zagotovo izbrana. Vprašanje je bilo le, kdo bo član in kdo namestnik. Minister je dejal, da je bil presenečen, ko se je razpletlo drugače. Mene pa preseneča, da je bil presenečen.

Je sicer kateri od kandidatov, ki so se javili na predsednikov razpis za novega varuha, vaš favorit? Med njimi so tudi vaš sedanji namestnik Tone Dolčič in še vrsta znanih imen, kot so Stane Baluh, Marjeta Cotman, Neva Miklavčič Predan, Nataša Pirc Musar, Rok Svetlič, Luj Šprohar, Mitja Žagar.

O nobenem kandidatu ne bom rekla ničesar. To je sicer zelo težko, ampak je bolje tako.

Bi jim kaj svetovali, če bo kdo od njih postal varuh človekovih pravic?

Če kdo želi kaj izvedeti, ga povabim na kavo ali čaj.

Kaj bi jim rekli za začetek? Je Slovenija še pravna in socialna država, kot ste se v ponedeljek spraševali v svojem nagovoru ob dnevu človekovih pravic na ljubljanski pravni fakulteti?

Takšno vprašanje si postavljam že tretje leto zapored.

Pa je?

Formalno, na podlagi zakonodaje, je Slovenija še vedno socialna in pravna država. A v praksi to ne deluje več.

Torej za boljše življenje ne potrebujemo »druge republike« z drugačno ustavo in zakonodajo, ampak le spoštovanje sedanjih zakonskih predpisov?

Tako je.