Cilji operacije, ki jo delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada, so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in zaposlovanje mladih, so sporočili iz omenjenih agencij.

Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi javnega razpisa, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so prijavljene na zavodu za zaposlovanja kot iskalci zaposlitve.

Izvedba omenjenega javnega poziva in realizacija operacije za prvih 10 udeležencev iz Savinjske, Pomurske in Goriške regije je del širše operacije Podjetno v svet podjetništva 2013, ki se bo do konca leta 2013 izvajala na območju celotne Slovenije.

Delo v operaciji bo potekalo v omenjenih regijah v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na razvojnih agencijah, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Namen javnega poziva je torej izbor udeležencev, ki bodo vključeni v operacijo. Udeleženci bodo v razvojnih agencijah redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili 1. februarja naslednje leto.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju morajo kandidati pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Operacija sodi v operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, njena vrednost pa je 3,89 milijona evrov.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati letos v Zasavju, naslednje leto pa jim bo sledilo še 24 skupin iz vseh slovenskih regij. Skupaj bo tako do konca leta 2013 vključenih 250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati zasavski regionalni center za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt. Če bodo rezultati v letu 2013 dobri tudi na državni ravni, naj bi se operacija, ki mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajala tudi v prihodnje.