Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, so nagrado podelili včeraj v Kazinski dvorani SNG Maribor.

»Tako kot v minulih letih tudi rezultati letošnjega ocenjevanja kažejo, da kandidati že uvajajo inovativne pristope na področju družbene odgovornosti, da dobro načrtujejo svoje aktivnosti in da ustvarjajo uravnotežen odnos tako do zaposlenih, kot do kupcev in okolja ter širše skupnosti. Njihove prakse so izredno zanimive in poučne, z izmenjavo mnenj in predlogov, v okviru nagrade Horus, pa jih lahko še učinkoviteje nadgradijo,« je o prijavljenih kandidatih povedal mag. Franc Hočevar, predsednik ocenjevalne komisije za nagrado Horus 2012. Ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov, ocenjevalo pa je 33 neodvisnih strokovnjakov.

Med finaliste nagrade HORUS 2012 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51% vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. V kategoriji velikih podjetij so se v drugi krog ocenjevanja uvrstili: IBM Slovenija, Ljubljanske mlekarne, Tuš Holding, UniCredit Banka Slovenija in Zavarovalnica Triglav, v kategoriji srednje velikih podjetij Butan plin in Mariborski vodovod, javno podjetje, v kategoriji majhnih podjetij pa Zobozdravstveni center Alfa Dental.

Za posebno priznanje - Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu so bili finalisti Barbara Antolič, Dom Sveta Ana (Hrvaška), Borut Meršak, Kovintrade Bratislava s.r.o. (Slovaška) in Jože Kastelic, J. Kastelic Limited, Toronto (Kanada). Slednjemu je bilo podeljeno posthumno priznanje. Za splošno posebno priznanje pa so se potegovali in ga tudi prejeli Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Zveza potrošnikov Slovenije in Anton Komat.

»Vedno več je posameznikov, organizacij in podjetij, ustanov, ki jim ni vseeno za prihodnost naše države, našega planeta in vseh njegovih prebivalcev, tako sedanjih, kot prihodnjih. Želim si, da bi v prihodnje bilo še več tistih, ki bi spoštovali pomen solidarnosti, jo udejanjali v praksi in jo privzgojili prihodnjim rodovom. Želim si, da bi krepili pozitivne vrednote in osebno ter družbeno odgovornost ter tako skupaj ustvarjali boljšo prihodnost. Vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj HORUS 2012 iskreno čestitam. Iskreno čestitam tudi vsem tistim prebivalcem Slovenije, ki vam je mar za našo prihodnost in ki si aktivno in mirno prizadevate za pošteno ravnanje na vseh področjih našega življenja«, je v uvodniku k Zborniku finalistov Horus 2012, ki je brezplačno dostopen na spletnem mestu www.horus.si, zapisal predsednik RS in častni pokrovitelj nagrade HORUS dr. Danilo Türk.