Kako naj se opremi študent, ki že resno išče zaposlitev?

Uspešni so navadno tisti iskalci zaposlitve, ki so vztrajni in motivirani, ki se potrudijo in prilagodijo motivacijsko pismo za posameznega delodajalca, se pripravijo na razgovor in delodajalca na razgovoru presenetijo z vedenjem o podjetju. Pri iskanju so inovativni in uporabljajo več načinov iskanja zaposlitve, tudi splet in družabna omrežja za mreženje, posredovanje in zbiranje informacij. Ob tem se dodatno izobražujejo in usposabljajo ter vstopajo v stik z delodajalci na družabnih in strokovnih dogodkih, kjer se predstavljajo s kratko predstavitvijo (t. i. elevator pitch) in CV-vizitko.

Kaj pa, če želi postati podjetnik?

Na voljo mu je Ljubljanski podjetniški inkubator (LUI), ki svojim članom ponuja brezplačna podjetniška svetovanja in delavnice, prostore za razvijanje in uresničevanje idej, pomoč pri iskanju virov financiranja, pomoč pri povezovanju s potencialnimi investitorji ipd. Brezplačne podjetniške seminarje ponujajo tudi Zavod Mladi Podjetnik, Tehnološki park Ljubljana, Socialni inkubator, Hekovnik, Data, d.o.o. in drugi. Študenti lahko testirajo svojo idejo in jo predstavijo potencialnim uporabnikom ter dobijo povratno informacijo, s katero načrtujejo nadaljnje korake za njeno uresničitev

Spremljanje zaposlitvenih oglasov je premalo.

Iskalcem zaposlitve svetujemo, naj uporabljajo več načinov iskanja zaposlitve hkrati. Izrabijo naj možnosti, ki jih ponujata odprti in skriti trg delovne sile. Odprti trg so vidne objave prostih delovnih mest, medtem ko so na skritem trgu še nerazpisana delovna mesta in priložnosti za sodelovanje s potencialnimi delodajalci. Velja si zapomniti, da kar 80 odstotkov iskalcev zaposlitve najde delo na skritem trgu.

Kaj mladi menijo o samozaposlitvi?

Samozaposlitev mladi obravnavajo različno. Nekateri jo vidijo kot eno izmed možnosti razvoja kariere, drugi kot del rešitve dolgotrajne brezposelnosti, spet tretji kot edino pravo željo in pot v karieri. Opažamo, da imajo mladi veliko idej in da jih zanima podjetništvo, da pa pogum za realizacijo velikokrat kloni pred bojaznijo pred neuspehom. S podjetniškimi delavnicami in konkretnimi predstavitvami mladih podjetnikov želimo približati podjetništvo mladim in jih spodbuditi k uresničevanju podjetniških idej. jpš