»Brez strasti, tega globokega čustva, pri svojem delu ne moreš biti uspešen,« menita tako Marjan Batagelj, direktor družbe Postojnska jama, in Tone Stanovnik, direktor Špice, podjetij, ki dobre kadrovske prakse črpata tudi iz Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Ustvarjanje organizacijske kulture, ki v polni meri zagotavlja posameznikovo strokovno in osebnostno rast, ki je temelj za trajnostni razvoj podjetja, je večleten proces, zato sta oba prepričana, da je vsakoletno spremljanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi, ki ga zagotavlja Zlata nit prav z anketiranjem zaposlenih, neprecenljivo.

»Podjetje ali organizacija sta lahko uspešna samo tedaj, ko imajo zaposleni pravi, torej odgovoren odnos do podjetja, v katerem delajo. V našem podjetju nas na kadrovskem področju še čakajo izzivi, a sam sprememb načrtno ne spodbujam, pač pa skušam biti v prvi vrsti sodelavcem za zgled, željo po spremembi pa morajo čutiti sami. Podjetje je lahko med najboljšimi v Zlati niti šele tedaj, ko vsi zaposleni čutijo, da želijo biti zlata nit,« poudarja Batagelj, ki je prepričan, da vodenje podjetja brez strasti ne more roditi pravih rezultatov, sploh ne v razmerah zaostrene konkurence in globalne krize. »To je kot cvetje brez vonja. Enkrat ga morebiti še opaziš, potem pa ne več.«

Tone Stanovnik iz Špice mu pritrjuje: »Vodenje je potrebno nasloniti na zaupanje v svojo ekipo in obratno - ekipa mora zaupati vodji. Vrednote, kultura in strast so tisti skupni imenovalec, ki omogočajo, da ekipa deluje osredotočeno v skupni prebojni smeri proti cilju. Vedno več vodij vključuje v svoj nabor mehanizmov tudi "management by emotions", kljub temu pa seveda ne gre brez nadzorne plošče, torej spremljanja ekonomskih kazalnikov.«

Stanovnik je prepričan, da je dober vodja tisti, ki skuša v ekipo dobiti boljše od sebe. »Premagati mora notranji strah, da jih ne bo uspel voditi, ker mu bodo zrasli preko glave. Bolje je, da imaš v ekipi zvezde, ki jih ne moreš sklatiti z neba in je delo z njimi hudičevo zahtevno, kot da imaš same pohlevne mravlje, ki jim manjka kreativnosti. Dober vodja ima ekipo, ki je boljša od njega samega!«

Osvajanje organizacijske kulture se začne že pri sprejemanju novih sodelavcev med »špičake.« Pri njih pričakujejo agilnost, kreativnost in ekscentričnost. »Bolj pomembno je, da ima novi sodelavec "agresivno" ljubezen do dela in učenja kot pa konkretno formalno izobrazbo in izkušnje.«