Trbovlje »Nobeden od sodnih izvedencev elaboratu o vplivnem območju Lafarge cementa ni dal zelene luči,« je po včerajšnji ustni obravnavi na Agenciji za okolje RS (Arso), ki vodi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov v trboveljski cementarni Lafarge cement, povedal Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog.

Pojasnil je, da je dr. Ivan Eržen, ki je ocenjeval vpliv tovarne na zdravje ljudi, jasno povedal, da vplivno območje ne more biti omejeno zgolj na področje tovarne, meteorolog dr. Jože Rakovec, ki je ocenjeval ustreznost modeliranja kakovosti zunanjega zraka, pa je dejal, da so izračuni sicer pravilni, a je Elektroinštitut Milana Vidmarja operiral z napačnimi podatki. Za modeliranje so namreč uporabili podatke iz enoletnega obdobja, v katerem je Lafarge cement obratoval le 89 dni. Če bi uporabili podatke, ko je tovarna obratovala več dni, bi to lahko drugače vplivalo na rezultate modeliranja oziroma določanja vplivnega območja, je pogovor z meteorološkim izvedencem povzel Macerl.

Spomnimo, da je Elektroinštitut Milana Vidmarja vplivno območje trboveljske cementarne s prejšnjih 500 metrov okoli dimnika omejil zgolj na območje industrijskega obrata. To pomeni, da tovarna že čez cesto, ki vodi ob njej, nima več vpliva na okolje. »Izvedenec medicinske stroke je povedal, da vplivno območje ni pravilno določeno in da vplivi na zdravje ljudi sežejo dlje od dvorišča cementarne. Poudaril je tudi, da je treba poleg cementarne upoštevati še vpliv drugih tovarn v okolici,« je povzel Macerl, ki je imel po obravnavi dober občutek, da jim je vendarle uspelo dokazati, da elaborat vplivnega območja, ki ga prikazujejo v Lafarge cementu, ne odraža realnega stanja v okolici tovarne.

Povsem drugače so ustno obravnavo razumeli v Lafargeu. »Ustna obravnavana izvedenskih mnenj strokovnjakov je potrdila pravilnost elaborata o vplivnem območju. Veseli nas, da se stvari premikajo naprej, čeprav bi si želeli, da bi ti postopki tekli hitreje. Tudi strokovni izvedenec je potrdil ustreznost modelskega sklopa in rezultatov modeliranja, ki bi bili zelo podobni tudi ob uporabi drugega modela,« je po obravnavi povedal generalni direktor Janusz Miluch, ki verjame, da bodo zato kmalu spet dobili dovoljenje za sosežig alternativnih goriv za proizvodnjo cementa.

A še prej bo Arso odločal, ali je sporni elaborat o vplivnem območju sploh sprejemljiv. Pojasnili so, da je ustna obravnava le del postopka, zato je še prekmalu govoriti o kakršni koli odločitvi. Če oziroma ko bodo elaborat vendarle potrdili, bosta sledili priprava osnutka odločbe okoljevarstvenega dovoljenja ter javna razgrnitev vloge in osnutka odločbe. Pripombe in mnenja na elaborat bodo sicer lahko podali vsi zainteresirani občani, vpliv na nadaljevanje postopka in možnost pritožbe na odločbo o (ne)izdanem okoljevarstvenem dovoljenju pa imajo lahko le stranski udeleženci v postopku, ki jih bodo določili na podlagi potrjenega vplivnega območja. slo