Nova Gorica.V občinski družbi Kenog, ki v Novi Gorici daljinsko ogreva 76 blokov s skoraj 3000 stanovanji in 160 poslovnih prostorov, vse očitke stanovalcev zavračajo. Milan Vončina, vodja računsko-finančnega sektorja v Kenogu, dokazuje, da so fiksni stroški v povprečju predstavljali dobrih 36 odstotkov vseh stroškov ogrevanja. »Dopuščamo pa, da se navedbe iz peticije lahko nanašajo na posamezna stanovanja, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ogrevanja ne koristijo. Takšnih stanovanj je v 17 »prizadetih« blokih 39 ali slabih šest odstotkov,« razlaga Vončina. Po podatkih Kenoga za lansko leto so več kot polovico fiksnih stroškov predstavljali stroški dela. »Na ta del podjetje lahko delno vpliva in zato smo od leta 2002 do danes število zaposlenih zmanjšali s 24 na 13. Povprečno je bilo potrebno za ogrevanje 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja v lanski kurilni sezoni za celo leto odšteti 480 evrov. Pred štirimi leti je bilo ogrevanje za 100 evrov dražje, prihodnje leto pa naj bi se zaradi nižjih cen plina položnice zmanjšale za približno 50 evrov. Seveda ob domnevi, da država ne bo poviševala trošarin in drugih dajatev,« je še dodal Vončina.

Direktor Kenoga Gojmir Mozetič ob vseh teh polemikah pravi, da bilance stanja in izkazi uspeha za vsa pretekla leta temeljijo na verodostojnih listinah in izkazujejo dejansko stanje in rezultate poslovanja, ki so javno dostopni. Vsa dosedanja letna poročila so tudi potrdili mestni svetniki. Mozetič dodaja, da bi na nižje cene ogrevanja lahko vplivali prebivalci sami v posameznih blokih, če bi poskrbeli za toplotno izolacijo sten in vgradnjo novih oken. »Kjer so to storili, se pozna pri stroških. Z vgradnjo merilnikov se je že prvo leto zmanjšala poraba toplote za 15 odstotkov in se sedaj še zmanjšuje. Po občinskem odloku iz leta 2007 morajo biti vse stavbe na območju Nove Gorice priključene na daljinsko ogrevanje. Res so nekatere izjeme, vendar pa se posamezniki v blokih ne morejo odklopiti.« Na novogoriški občini ob teh polemikah dodajajo, da gre za posplošene obtožbe, da pa jih bodo proučili in preverjali na pravnih osnovah. jal