V volilni enoti Sežana, ki je ena od 22 volilnih enot, v katerih bodo izvoljeni predstavniki občin v državnem svetu, bodo svojega svetnika volili elektorji iz občin Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje - Kozina in, v kolikor bo vrhovno sodišče tako razsodilo, tudi iz občine Ilirska Bistrica. Če bi Ilirska Bistrica ostala brez treh elektorjev, bi imel Jernej Verbič z že zagotovljeno podporo štirih elektrojev iz Postojne, dveh iz Pivke in enim elektorskim glasom iz Divače (iz vrst SDS) sedem oziroma večino glasov. Kandidatu občin Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana Petru Boršiću (Zares), sicer podžupanu občine Hrpelje - Kozina, bi namreč ostalo le pet elektorskih glasov. Če pa bi pri volitvah sodelovali tudi elektorji iz Ilirske Bistrice, bi bil izid drugačen, a le, če bi se kraške občine in Ilirska Bistrica poenotile in z osmimi elektorskimi glasovi podprle enega skupnega levega kandidata, bodisi Boršića bodisi bistriškega kandidata Zlatka Jenka, javnosti znanega tudi po njegovi letošnji neuspešni kandidaturi za predsednika stranke SD.

Nalašč zamudil rok?

V Ilirski Bistrici se je zapletlo, ker imenovanja elektorjev in kandidata niso opravili v določenem roku, saj predsednik občinske komisije za imenovanja in volitve Dušan Grbec (SDS) ni izpeljal kandidacijskih postopkov, župan Emil Rojc (SD) pa ni pravočasno sklical seje oziroma je že sklicano sejo, na kateri je bilo predvideno glasovanje o kandidatih, prestavil zaradi službenih obveznosti. Rok Jenko, kandidat za elektorja, nam je povedal, da bistriška opozicija meni, da je to storil naklepno, saj bi lahko za vodenje seje pooblastil podžupana ali svetnika, pa tega ni storil. V ozadju naj bi bila politična trgovina, ki bi omogočila izvolitev postojnskega župana Jerneja Verbiča, potem ko lobiranje za podporo Verbiču v kraških občinah, razen Divači, ni bilo uspešno. Rojc je tak scenarij zanikal, pripomnil pa je, da se mu državni svet zdi nepotreben organ, ki bi ga bilo treba čim prej ukiniti, in da bodo državnega svetnika pač izvolili drugi elektorji brez bistriških.

Volilna komisija zavrnila listo

Prizadeti ilirskobistriški kandidati in županova opozicija so podali ugovore na volilno komisijo 2. volilne enote v Postojni, ki je rok za predložitev seznama predstavnikov podaljšala, saj je presodila, da je bila kandidatom kršena ustavna pravica do volitev, ki je hierarhično močnejša kot zakon, ki določa rok. Toda na to odločbo volilne komisije so se, pričakovano, takoj pritožili ilirskobistriški župan Emil Rojc ter občini Postojna in Pivka, a je vrhovno sodišče vse pritožbe zavrglo.

V Ilirski Bistrici so nato elektorje in kandidata po številnih zapletih vendarle imenovali v podaljšanem roku. Toda tokrat je ugovor na volilno komisijo zaradi domnevnih nepravilnosti v postopku podal neizvoljeni kandidat za svetnika Vojko Tomšič, sicer ilirskobistriški podžupan. Tomšič, zanimivo, ugovora ni podal že na začetku, ob preklicu seje, ko mu je bila kršena volilna pravica, prav tako pa njegova kandidatura domnevno sploh ni bila pravočasna in popolna. Volilna komisija je Tomšičevemu ugovoru sicer ugodila ter listo kandidatov in seznam izvoljenih elektorjev občine Ilirska Bistrica zavrnila. A v Ilirski Bistrici so že spisali nove pritožbe in jih tik pred prazniki vložili na vrhovno sodišče, ki mora zdaj dokončno odločiti, ali bo občina Ilirska Bistrica sodelovala pri volitvah v državni svet ali ne.