Pri analizi gospodarnosti poslovanja družb so strokovnjaki ugotovili, da so jo v zadnjih dveh letih močno zaznamovali rastoči izvozni prihodki, negativno pa precejšnji stroškovni pritiski, ki so izhajali predvsem iz poslabšanih pogojev menjave, tudi stroški dela ostajajo visoki. Med poslovnimi prihodki so se tako kot leta 2010 tudi lani ponovno okrepili le prihodki od prodaje na tujih trgih, ki so raven leta 2008 presegli za 5 odstotkov. Prihodki od prodaje na domačem trgu pa ob izjemno šibki rasti zaostajajo za 11 odstotkov.

Največ blaga in storitev izvažajo slovenska podjetja s področja predelovalne dejavnosti, največ blaga pa uvažajo trgovske družbe. Od januarja do avgusta letos se je izvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 0,9 odstotka, uvoz pa je bil manjši za štiri desetinke odstotka, pokritost uvoza z izvozom je bila 94,5-odstotna. Po zadnjih podatkih statističnega urada je naša država avgusta izvozila za 1,5 milijarde evrov blaga, uvozila pa za skoraj 1,7 milijarde evrov. Če primerjamo podatke letošnjega avgusta z enakim mesecem lani se je izvoz vrednostno povečal za 2,5 odstotka. Slovenija še vedno v Evropsko unijo izvozi kar 70 odstotkov, kar pomeni eno milijardo evrov. Naša največja zunanjetrgovinska partnerica je že leta Nemčija, kamor izvozimo petino vsega blaga, sledi pa ji Italija. V države, ki niso članice Evropske skupnosti, je naša država avgusta izvozila slabih 529 milijona evrov, uvozila pa 427 milijonov evrov. Med temi državami največ poslujemo s Hrvaško, tja namreč izvozimo 6 odstotkov blaga in storitev. Lani je skupen izvoz znašal 20 milijard evrov, leta 2000 denimo je ta znašal 9,5 milijarde evrov. Na lestvici največjih izvoznikov blaga je imel leta in leta primat Revoz, lani pa ga je na prvem mestu prehitelo Gorenje. Tudi letos naj bi velenjski proizvajalec bele tehnike ostal največji izvoznik. Pri izvozu storitev pa je bil lani prvi HSE, drugi pa Hit iz Nove Gorice. V Evropsko unijo je največ izvozil Revoz, na trge nekdanje Jugoslavije pa Gorenje.