Celjsko gradbeno podjetje, ki je trenutno v prisilni poravnavi in je v velikih finančnih težavah, je občina pred dvema letoma izbrala na javnem razpisu in mu podelila koncesijo za gradnjo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dela so nato oddali Koroškim gradnjam kot podizvajalcu, te pa so za dela znova najemale večje in manjše podizvajalce iz Prevalj, Raven in okolice. Prav ti pa so se zdaj zaradi neporavnanih obveznosti znašli v težavah in želeli o njih spregovoriti na glas, a so si zadnji hip premislili.

"Radi bi vam predstavili naš velik problem, ki se nanaša na neporavnane obveznosti s strani investitorja. Kot veste, se je gradnja vrtca ustavila, mi pa nimamo niti sogovornika s strani investitorja, ne s strani glavnega izvajalca, banke in tudi ne občine," je zapisal Herman Čepelnik, eden od tistih, ki čakajo na denar. Poleg njega naj bi na plačila čakalo še nekaj zasebnikov, ki pa so bili presenečeni, da je Čepelnik napovedano novinarsko konferenco odpovedal. Pojasnil je, da zaradi odsotnosti nekaterih sogovornikov, a kaže, da so vpleteni spoznali, da zaostrovanje razmer ne bi koristilo nikomur. Prevaljski župan Matic Tasič o tem ni vedel nič, čeprav je bilo iz vabila razvidno, da je vabljen kot eden od sogovornikov. Dejal je, da si občina še vedno prizadeva najti novega investitorja. "Veliko, okoli tri četrtine del, je tako že opravljenih, mi pa nadaljujemo pogajanja tudi z banko Unicredit in računamo, da bomo takoj, ko bomo razrešili težave s CM Celje, objavili razpis in poiskali novega investitorja oziroma izvajalca, ki bo dela nadaljeval in jih tudi dokončal. Smo optimisti, da se bo vse rešilo in bo tudi vrtec kmalu odprt," pričakuje Tasič.

Med tistimi, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti, je tudi elektroinstalater Rado Simonovič. A, kot pravi, je imel še srečo, saj mu je večino neporavnanega dolga zaradi vztrajnosti že uspelo kompenzirati. "Delal sem s Koroškimi gradnjami, ki so bile tudi same podizvajalec. Vendar meni trenutno dolgujejo le še manjši znesek," je povedal. Da podizvajalcem skupaj dolgujejo ogromno, pa meni direktor zasebnega podjetja Pst Boris Pešl. "Mislim, da vsem dolgujejo okoli 200.000 evrov. Vendar si župan zelo prizadeva razrešiti nastalo situacijo. Zatrdil nam je, da bo v dveh tednih to urejeno," pravi Pešl. V novem vrtcu, ko bo ta dokončan, bo 13 oddelkov in dovolj prostora za okoli 300 otrok. Vrednost celotne investicije je 3,5 milijona evrov.