Čeprav je družba, ki jo je Lovše spomladi leta 2008 kupil za devet milijonov evrov, lani po dveh letih uradno ustvarila dobiček (v višini 840.000 evrov), javno objavljene bilance razkrivajo, da je Diners Club Italia iz poslovanja pridelal devet milijonov evrov izgube. Iz poročila o poslovanju je razvidno, da v rdečih številkah ni končal le zaradi 9,8 milijona evrov odloženih davkov in prilivov iz Diners Cluba International.

Ob zmanjšanju prihodkov iz obresti in provizij, ki so s predlanskih dobrih enajstih milijonov evrov padli pod deset milijonov evrov, je italijanska družba zaradi nižje porabe in manjšega števila kartic v obtoku posledično zabeležila upad kreditov strankam. Teh je bilo lani le še za 33,8 milijona evrov, kar je desetino ali 3,6 milijona evrov manj kot v letu dni pred tem.

Poleg težav pri rednem poslovanju, s katerimi se Lovše sooča tudi v Sloveniji, nad njim zaradi prelivanja sredstev med družbami v poslovnem sistemu Diners visi tudi damoklejev meč italijanske centralne banke.
Ta je že maja letos zahtevala od vodilnih v Diners Clubu Italia, naj v mesecu dni zmanjšajo izpostavljenost do pravnih oseb, ki jih tako ali drugače obvladuje Lovše. V prvi vrsti gre za družbo Findale Enterprise z Britanskih Deviških otokov, ki igra ključno vlogo v Lovšetovem poslovnem imperiju. V dopisu Bance d'Italia sta kot problematični navedeni tudi terjatvi do Diners Cluba Slovenija in njegovega odvisnega podjetja Dinit iz Izole.

Tem je Diners Club Italia kljub domnevnim luknjam v lastni bilanci kmalu po tistem, ko ga je kupil Lovše, odobril več dolgoročnih posojil. Ker jim je na začetku leta zapadlo skupno več kot deset milijonov evrov obveznosti do Diners Cluba Italia, ki jih niso poravnali, je italijanski regulator Lovšetu zagrozil tudi z "morebitnimi nadaljnjimi ukrepi".

Čeprav je upravni odbor Diners Cluba Italia tamkajšnji centralni banki sredi junija posredoval več pojasnil o izvedenih ukrepih, eno od "problematičnih" podjetij (Diners Club Slovenija) pa je družbi vrnilo 1,5-milijonsko posojilo, to Bance d'Italia očitno ni zadovoljilo.

Obrambni manevri s skrivnostnim rešiteljem

Prav nasprotno. Že konec julija je Diners Club Italia poslal še en dopis in v njem zahteval predhodno potrditev bilanc, iz katerih bi morala družba najkasneje do konca avgusta izločiti zapadle obveznosti do povezanih podjetij.

To je Lovše, ki je kmalu po nakupu Diners Cluba Italia postal lastnik 14 milijonov dolarjev vredne vile na Floridi, tudi storil, a na močno nenavaden način. Dan pred iztekom roka, ki ga je italijanskemu Dinersu postavil regulator, je namreč upravnemu odboru družbe razkril, da so v pogajanjih z "vodilno mednarodno banko, ki kotira na borzi". Ta naj bi le nekaj dni pred tem izrazila tudi interes za nakup Diners Cluba Italia.

Domnevni interes uradno še danes neznane tuje banke je Lovše tako uporabil kot argument za obrambo pred regulatorjem. Vstop neimenovanega "strateškega partnerja" je namreč povezan s 5,3-milijonsko terjatvijo, ki jo ima družba do svojega lastnika - Findale Enterprises. Iz kratkih pojasnil ni razvidno, ali bi bila terjatev v celoti odpisana ali pa gre zgolj za pogojevanje z začetkom izterjave.

Čeprav je Lovše že nekajkrat javno zanikal, da bi italijanski Diners na Britanske Deviške otoke odobril posojilo, pa natančen izvor navedene terjatve iz javnih dokumentov ni znan. Toda višina je praktično enaka znesku dodatnega kapitala, ki ga je v italijansko družbo pred leti vložil Findale Enterprises. To bi tudi pomenilo, da je Diners Club Italia v resnici dokapitaliziral samega sebe. Po Lovšetovih besedah pa omenjena sredstva izhajajo iz dogovora z banko Citibank, od katere je podjetje kupilo italijanski Diners. A bilance razkrivajo, da omenjena terjatev dejansko obstaja in da jo je Diners Club Italia bodisi v celoti oslabil bodisi že odpisal.

Bo Lovše za izolski projekt dobil 12 milijonov evrov?

Na zelo podoben način je Diners Club Italia opravil tudi z 8,5-milijonskim posojilom, ki ga je odobril podjetju Dinit. Po dostopnih informacijah je namreč zapadlo januarja letos, a ga izolsko podjetje ni vrnilo.

Čeprav je imel Dinit konec lanskega leta ob skoraj štirih milijonih evrov prihodkov za dober milijon evrov negativnega kapitala, v Diners Clubu Italia njegovo vrednost ocenjujejo na najmanj 12,2 milijona evrov, pri čemer se sklicujejo na cenitev revizorjev madžarskega Deloitta. To naj bi skupaj s pismom o nameri neznane mednarodne banke po oceni vodilnih v Diners Clubu Italia dokazovalo, da je Dinit zmožen odplačati posojilo. Tega so mu sicer podaljšali do januarja 2013. Kljub temu svojim delničarjem priznavajo obstoj "delne negotovosti za vračilo posojila, če pogajanja o prevzemu (Diners Club Italia, op. p.) ne bodo uspešna".

Na italijanski centralni banki včeraj popoldne nismo našli sogovornika. Na Lovšeta smo že avgusta letos naslovili vrsto vprašanj v zvezi s težavami pri poslovanju italijanskega Dinersa, vendar do danes kljub več dodatnim prošnjam nismo dobili pojasnil.