Prihodki UKC Maribor so v prvi polovici letošnjega leta znašali 86,4 milijona evrov, kar je približno enako kot v enakem obdobju lani. Odhodki so znašali 89,2 milijona evrov in so bili za 1,6 odstotka višji od doseženih v enakem obdobju lani in za 6,4 odstotka višji od načrtovanih.

Po sedanjih izračunih bodo leto zaključili s štirimi milijoni evrov izgube. "Na prihodkovni strani, torej v pogodbi z zavarovalnico, je že v letu 2011 prišlo do precejšnjih restrikcij, za približno 1,3 milijona evrov. V letošnjem letu je predvidenih nadaljnjih 2,7 milijona evrov restrikcij. To je dobre štiri milijone manj sredstev, kar se seveda odraža tudi na poslovanju," je pojasnil direktor UKC Maribor Gregor Pivec.

Zaenkrat naj še ne bi razmišljali o odpuščanju

Bolniki tega po njegovih besedah še ne občutijo, saj je program izveden v več kot 100 odstotkih. Prav tako naj zaenkrat še ne bi razmišljali o odpuščanju. Konec junija je bilo v UKC Maribor zaposlenih nekaj manj kot 3000 ljudi, kar je dober odstotek več kot konec lanskega leta. Število zaposlenih se je povečalo predvsem zaradi odprtja enote za forenzično psihiatrijo in nadomeščanja porodniških dopustov, ki so se letos izjemno pomnožili.

Ravno preseganje programa je zbodlo nekatere člane sveta zavoda. Na področju akutne bolnišnične obravnave so presegli z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) dogovorjen program za 8,7 odstotka, v specialističnih ambulantah pa skoraj za 15 odstotkov. "Nič ne pomaga, če delate več, če vam tega nihče ne plača," je poudaril član sveta zavoda Anton Zorko.

Po besedah Pivca je preseganje posledica velikega števila nujnih obravnav, deloma pa tudi dejstva, da je točno število bolnikov težko natančno načrtovati. "Bolnikov ne moremo pustiti pred vrati," je dejal. Če bi se strogo držali načrtov, bi se tudi podaljšale čakalne dobe, ki so v tem trenutku večinoma le tam, kjer bolniki čakajo na lastno željo.

Pri nabavi materiala uvedli maksimalno dopustno ceno

Po drugi strani so člani sveta zavoda pozdravili načrtovane varčevalne ukrepe. Med drugim so v UKC Maribor uvedli restriktivno politiko zaposlovanja in pri nabavi materiala uvedli maksimalno dopustno ceno, ki je za 10 odstotkov nižja od prej veljavne. Pri tem je vodstvo zavoda predlagalo, da se na državni ravni uvede evidenca doseženih nabavnih cen na javnih razpisih, tako da bi se lažje pogajali z dobavitelji.

Več pozornosti naj bi namenjali tudi tržni dejavnosti, zato so pripravili pravilnik o urejanju tega področja, ki sedaj čaka na soglasje ministrstva za zdravje. V prvi vrsti računajo na sodelovanje s Termami Maribor in Termami Rogaška Slatina pri zdraviliškem turizmu.