Delegacijo manjšine so sestavljali predsednika obeh krovnih organizacij, Drago Štoka iz Sveta slovenskih organizacij (SSO) in Rudi Pavšič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), Damijan Terpin (SSk), Stojan Spetič iz Zveze levice ter senatorka demokratske stranke Tamara Blažina.

Pri upravičevanju zahtev po zastopanosti slovenske manjšine v parlamentu so med drugim opozorili tudi na dejstvo, "da ima italijanska manjšina v Sloveniji svojega zajamčenega poslanca v sicer veliko manjšem parlamentu".

Predstavniki manjšine so tudi izpostavili, da se položaj slovenske manjšine v Italiji razlikuje od razmer na Južnem Tirolskem in v Dolini Aoste, kjer sta tamkajšnji narodnosti večina na naselitvenem ozemlju, Slovenci pa le v nekaj manjših občinah.

"Zato je potrebno, ob ustrezni politični volji, najti način, kako slovenski manjšini omogočiti zastopanost v parlamentu, skladno z ustavnim določilom, ki organom republike nalaga dolžnost, da odpravi zapreke na poti dejanske enakopravnosti," so se zavzeli.

Kot poudarjajo v SSk, je uresničitev zahteve slovenske manjšine le "problem politične volje in pripravljenosti strank, da spoštujejo zaščitni zakon in razsodbe ustavnega sodišča, po katerih je sporen volilni sistem, ki ne ščiti manjšin".

Kot pojasnjujejo, so bili danes v senatu deležni določene naklonjenosti. "Pomisleke je imel le predstavnik Ljudstva svobode, za katerega manjšina v parlamentu nima dovolj podpore, da bi ji ugodili sedaj," pojasnjujejo v SSk in napovedujejo konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju nove volilne zakonodaje v Italiji.